Aktuality
Počet zobrazení 1K

„Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš..“

V priestoroch Mestského úradu v Spišskej Belej sme dňa 15. marca 2023 privítali nadaných žiakov   1. a 2. stupňa základných škôl zo Spišskej Belej, Lendaku a Toporca, ktorí si prišli zasúťažiť v prednese poézie a prózy. Cieľom tejto súťaže je upevniť vzťah našich najmenších k slovenskej literatúre súčasnosti i minulosti.

Súťažilo sa v štyroch kategóriách:

 1. kategória: POÉZIA 1. – 4. ročník
 2. kategória: POÉZIA 5. – 9. ročník
 3. kategória: PRÓZA 1. – 4. ročník
 4. kategória: PRÓZA 5. – 9. ročník

Na súťaži sa mohli zúčastniť len jednotlivci s tvorbou slovenských autorov. Pri mladších deťoch prednes v trvaní 1 – 1,5 min., pri starších žiakoch  prednes v trvaní max. 3 min. Touto cestou chceme vyjadriť vďaku všetkým pani učiteľkám, ktoré svojich zverencov na prednes pripravili, venovali im svoj čas i energiu.

Celkovo sa zúčastnilo 41 súťažiacich a možnosť umiestniť sa malo len 12 z nich, čo do veľkej miery potrápilo porotu. V kategórii poézia boli v porote Mgr. Eva Buvalová, Martina Sokolová, DiS.art. a Mgr. Zuzana Simona Lizáková. Prózu hodnotila p. Mgr. Alena Schurdaková, Mgr. Zuzana Tyborová a Mgr. Adela Slabá.

Porota hodnotila nielen prednes, ale aj komunikáciu s publikom, mimiku, gestá a porozumenie textu. Tí ktorí sa v súťaži umiestnili, si domov odniesli diplomy, sladké odmeny a zaujímavé knihy. Ani ostatní však domov neodišli naprázdno a odniesli si malý darček.

Výhercom blahoželáme a zároveň ďakujeme všetkým zúčastneným. Veríme, že budete v rozvíjaní svojej záľuby k literatúre pokračovať a že sa uvidíme v tejto súťaži aj na budúci rok.

Víťaži:

KATEGÓRIA 1. – 4. ročník – POÉZIA

 1. miesto – Alexandra Birošíková
 2. miesto – Markus Kušmírek
 3. miesto – Miriam Grigerová

KATEGÓRIA 5. – 9. ročník – POÉZIA

 1. miesto – Radoslava Šperková
 2. miesto – Laura Majerčáková
 3. miesto – Lucia Gabčová

KATEGÓRIA 1. – 4. ročník – PRÓZA

 1. miesto – Gabriel Badovský
 2. miesto – Emily Budzáková
 3. miesto – Cynthia Tobolová

KATEGÓRIA 5. – 9. ročník – PRÓZA

 1. miesto – Miriam Polačeková
 2. miesto – Liliana Petrasová
 3. miesto – Alexandra Lenďáková
Najnovšie články