Slávnostný podpis zmluvy o partnerstve na projekt „Cesta okolo Tatier – 3. etapa“

Dňa 15. októbra 2018 bola v poľskom Nowom Targu slávnostne podpísaná Zmluva o partnerstve na realizáciu projektu na výstavbu cyklotrás v rámci projektu „Historicko- prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier“ – označená ako 3.etapa. Táto zmluva je podmienkou pre následné podpísanie zmluvy o financovaní tohto projektu z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020. Za Mesto Spišská Belá túto zmluvu podpísal primátor mesta Štefan Bieľak.

Vedúcim (hlavným) partnerom projektu je Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZUS) TATRY so sídlom v Novom Targu a ďalšími partnermi sú mestá a obce z poľskej a slovenskej strany: Mesto Nowy Targ, Gmina Nowy Targ, Gmina Czarny Dunajec, Gmina Lapsze Nizne, Mesto Spišská Belá, Obec Veľká Lomnica, Obec Huncovce a Obec Hniezdne.

V tejto novej 3.etape Mesto Spišská Belá bude realizovať výstavbu 2 úsekov cyklotrás. Prvý úsek v dĺžke takmer 2,08 km má definitívne spojiť Spišskú Belú so Strážkami (tzv. obchvat Spišskej Belej – od Strážok po laktáreň pri Baliarňach). Druhý úsek je plánovaný od súčasnej cyklotrasy (od vodojemu na Myšom vŕšku) v smere ku rieke Biela, teda po hranicu s obcou Slovenská Ves v dĺžke 1,56 km. Cyklochodník bude v šírke 3,0 m a v celom rozsahu s asfaltovým povrchom.

Táto trasa by podľa spracovanej projektovej štúdie mala v budúcnosti pokračovať cez Slovenskú Ves, Podhorany, Toporec, Podolínec s následným napojením na Starú Ľubovňu (od Starej Ľubovne sú už vybudované v rámci 2. etapy prvé 4 km cyklotrasy smerom na Hniezdne a tejto 3. etape sa má pokračovať ďalej).

Celkové náklady za Spišskú Belá sú naplánované na 462 tis. EUR. Z tejto sumy 95 % by boli zdroje z EÚ a zo štátneho rozpočtu a spolufinancovanie mesta by predstavovalo len 5 % (cca 23 200 EUR). Celkové náklady celého projektu (za všetkých partnerov) sú plánované vo výške 4 mil. EUR, z toho pre slovenských partnerov súhrne vo výške 1,89 mil. EUR. Uvedené sumy nákladov sú ešte pred verejným obstarávaním, ktoré sa bude realizovať až po prípadnom schválení projektu.

V súčasnosti Mesto Spišská Belá pripravuje verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavebných prác a po jeho ukončení a schválení riadiacim orgánom (prísl. ministerstvom) samotná výstavba cyklotrasy sa plánuje začať na jar (v lete) 2019.

V prílohe je zaujímavá prezentácia o tomto projekte – o jeho ukončenej 2. etape, ako aj  o pripravovanej 3. etape.

Viac informácii aj na odkaze:

https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/novy-cezhranicny-projekt-na-vystavbu-cyklotras-cesta-okolo-tatier-3-etapa/

 

Názov prílohy Odkaz
Szlak wokół Tatr_15.10.2018_umowa partnerska3a Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X