Aktuality
Počet zobrazení 634

Slávnosť sv. Floriána

Dňa 04. mája si hasiči na celom Slovensku pravidelne každý rok pripomínajú sviatok sv. Floriána – patróna hasičov. Sv. Florián sa zobrazuje sa ako rímsky vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou a v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva horiaci dom. Podľa legendy sv. Florián zachránil istého uhliara, ktorý spadol do ohňa. Iní pripisujú Floriánovo patrocínium nad hasičmi jeho mučeníckej smrti vo vode, avšak to najdôležitejšie, prečo sa sv. Florián stal patrónom hasičov je jeho charakter a odvaha. Práve odvaha, vernosť svojmu presvedčeniu a altruizmus s nasadením a obetou vlastného života je to, čo robí sv. Floriána dôstojným patrónom hasičov a záchranárov.

Pri tejto príležitosti sa 7. mája 2023 konala v Spišskej Belej slávnosť sv. Floriána. Tento rok si hasiči pripomenuli aj výročie 30 rokov spolupráce s OSP Szcawnica. Program začal aktom kladenia vencov na mestskom cintoríne, ktorým vzdali prítomní úctu zosnulým hasičom. Slávnosť pokračovala sv. omšou v rímskokatolíckom kostole, po ktorej nasledovalo položenie venca pri pamätnej tabuli Samuela Webera a poďakovanie členom DHZ v evanjelickom kostole. Na základe štatútu o povyšovaní členov a funkcionárov DPO SR boli povýšení členovia DHZ Spišská Belá Katarína Svitanová do hodnosti vrchný hasič, do hodností nadrotník Jaroslav Frindt. Čestné uznanie bolo udelené členom: Metód Kováčik, Marián Fiamčik, Jozef Lorenčík, Štefan Čupka, Maroš Vaverčák, Kamil Svitana, Lukáš Hlavenka, Andrej Kováčik, Štefan Želonka, Štefan Britaňák. Stužka za 50 rokov v DHZ bola udelená: Juraj Pisarčík, Ján Majerčák. Stužka za 40 rokov v DHZ bola udelená: Ondrej Šelep, Osvald Mayer, Jaroslav Frindt. Stužka za 20 rokov v DHZ bola udelená: Jozef Lorenčík, Štefan Čupka, Maroš Vaverčák, Kamil Svitana. Stužka za 10 rokov v DHZ bola udelená: Andrej Kováčik, Michaela Šelepová, Michaela Čekovská, Jozef Somr.

V tento deň si príslušníci Dobrovoľného hasičského zboru pripravili pre deti a širokú verejnosť ukážky hasičskej techniky a vecných prostriedkov, aby im tak ukázali aspoň časť zo svojho náročného, ale krásneho povolania. Svoju šikovnosť predviedol aj hasičský pes Molly pod vedením Dominika Bušovského. Priestory hasičskej zbrojnice zdobili výkresy detí ZŠ, ŠZŠ a MŠ nášho mesta, ktoré sa zapojili do výtvarnej súťaže „Hasiči očami detí“. Do súťaže sa zapojilo 150 prác, takže vybrať tie najkrajšie nebolo jednoduché. Medzi ocenených patrili: Michal Vaško, Samuel Madeja, Alexandra Obušeková, Filip Dufala, Oliver Tobiáš Nemeš, Idka Troppová, Matúš Dobeš, Viktória Šajtyová, Laura Lopatovská, Patrik Šperka, Nikolka Mešárová a Ninka Bonková, Filip Malina, Diana Heldáková, Dominik Halčin, Simona Hangurbadžová, Marcel Gabčo, Dominik Poleš, Petra Čonková, Petra Hangurbadžová, Vanesa Hangurbadžová. Deti sa zapojili aj do súťaže o najkrajšie hasičské autíčko. O zaujímavé kúsky nebola núdza.

„Bohu na slávu a blížnemu na pomoc“

… týmto heslom sa riadia i spišskobelianski hasiči, ktorí svoju históriu začali písať pred viac ako 140 rokmi. Pod ochranou svojho patróna sv. Floriána muži i ženy nasadzujú svoje životy, aby zabránili škodám. Na Slovensku sa tomuto poslaniu venujú profesionálni hasiči v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi. Za ich pomoci bojujú s prírodnými živlami. Žijú skromne medzi nami a sú neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o našu bezpečnosť, ale aj súčasťou spoločenského a kultúrneho života v obciach a mestách. Za svoje úsilie a ochotu si zaslúžia našu úctu a pozornosť.

Najnovšie články