hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 19

Rokovanie v poľskej Szczawnici o projektoch

V piatok 18. marca 2016 sa primátor nášho mesta Štefan Bieľak stretol s primátorom (burzmistrom) poľského partnerského mesta Szczawnica Gregorzom Niezgodom. Témou stretnutia bola ďalšia vzájomná spolupráca oboch miest v rámci nového Programu cezhraničnej spolupráce PL –SR 2014-2020 Intereg V-A. Obaja primátori diskutovali o možnostiach pripraviť spoločné projekty v rámci tohto programu na získanie finančných prostriedkov z EÚ. Uvedený program umožňuje obom mestám pripraviť spoločné veľké investičné projekty ale aj malé tzv. mikroprojekty. Ako uviedol primátor nášho mesta, „už v máji bude zverejnená výzva na predkladanie takýchto projektov a treba sa pripraviť. Žiaľ, možnosti, na čo sa budú dať získať finančné prostriedky cez tento program, sú značne obmedzené oproti predchádzajúcemu obdobiu. Pre mestá a obce to bude možné len na určité vybrané aktivity v oblasti cestovného ruchu a kultúry (ako súčasť ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva).“ Na záver sa obaja primátori zhodli na spoločnej príprave 2 spoločných projektov v tomto roku. V rámci jedného investičného projektu naše mesto chce pripraviť projekt na revitalizáciu okolia Belianskeho rybníka (ako dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry pre cyklotrasu medzinárodného významu). O tom sa už diskutovalo aj na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Druhým má byť spoločný mikroprojekt zameraný na podporu kultúrneho dedičstva. V rámci neho naše mesto bude plánovať vydanie farebnej publikácie „Spišská Belá vo fotografiách“, ako aj podporu niektorých kultúrnych podujatí v roku 2017, ale aj nákup technického vybavenia pre mestské kultúrne akcie. Tak obe mestá môžu nadviazať na doterajšiu veľmi úspešnú spoluprácu.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X