Aktuality
Počet zobrazení 1K

Rodinné muzicírovanie – HAUSKONCERT

Dňa 11. 02. 2024 sa v komunitnom centre v Spišskej Belej v nedeľné popoludnie stretli belianske rodiny nadšené pre hudobné umenie, aby predviedli svoju záľubu interpretáciou skladieb, ktoré nacvičovali v rodinnom prostredí. Podujatie už niekoľko rokov usporadúva ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho v Spišskej Belej nielen pre zachovanie tradície nedeľného muzicírovania v tomto malebnom mestečku, už stáročia pretrvávajúce  a dediace  sa z generácie na generáciu, ale aj preto, aby deti študujúce hudobné umenie mohli ukázať, aké hlboké korene a podporu príbuzných má hudba v ich živote.

Program sa niesol v duchu nastávajúcich udalostí nasledujúceho týždňa. Symbolicky sme ním začali národný týždeň manželstva  a rodiny, ako základ pre zdravý, láskyplný a šťastný život dieťaťa. Ďalšou udalosťou je sviatok sv. Valentína, kedy zároveň začína pôst a preto sme týmto koncertom oslávili aj fašiangy.

Hudobné čísla predstavovali pestrú zmes  foriem a žánrov, od klasických, cez ľudové, až po populárne piesne, ktoré si skvelé obecenstvo aj z chuti zaspievalo. Na stoličke pri klavíri sa vystriedalo množstvo klaviristov, od tých najmenších až po tých najväčších, interpretujúc rôzne štvorručné hudobné skladbičky alebo sprevádzajúc  spev,  gitaru, flautu a husle v ich sólovej hre.

Naše pani učiteľky klavírnej hry: Mgr. Z. Kosturko, Mgr. I. Fuchsová a Mgr. L. Molnárová predviedli svoje maličké  ratolesti, a tak sme mohli spoznať,  ako sa dedí talent po rodičoch, s ktorými si zahrali na klavíri a tešiť sa, že o nasledovníctvo a pokračovanie hudobného umenia je postarané. Na programe sa ďalej podieľali a kvalitné výkony predviedli rodiny: Vaverčákovcov, Germanových, Ferenčákovcov, Halčinovcov, Eliášovcov, Paľonderovcov, Kovalčíkovcov, Farkašovcov, Gancarčíkovcov, Bohunických, Šoltýsovcov, Valekovcov, Krajancových, Štupákových a  záverečnú pieseň Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, zahralo a zaspievalo početné rodinné zoskupenie pani učiteľky Jakubčovej.

Na záver pani riaditeľka, Mgr. Zuzana Kosturko, poďakovala všetkým účinkujúcim za hudobné výkony, obecenstvu za ochotu obetovať voľný čas a všetkým tým, ktorí sa na koncerte podieľali, v neposlednom rade vedeniu Meste Spišská Belá za poskytnutie priestorov komunitného centra. Zároveň pozvala prítomných na tradičné pohostenie fašiangových dobrôt, lahodných šišiek, ktoré napiekli šikovné gazdinky z miestneho spolku Jednoty dôchodcov Slovenska. Boli také sladké a dobré ako celé toto podujatie. Tešíme sa už teraz na budúci rok a dúfame, že sa doň bude zapájať čoraz viac belianskych  nadšencov, rodičov a príbuzných, pre ktorých organizujeme toto rodinné muzicírovanie.

– -M. Nestorovičová

Najnovšie články