Aktuality
Počet zobrazení 773

Renovácie v Základnej umeleckej škole Ladislava Mednyánszkeho

Tento rok sa v ZUŠ niesol v znamení hneď niekoľkých zmien a renovácií. Uvoľnením priestorov elokovaného pracoviska Materskej školy na Zimnej ulici 47, sme získali priestor pre výtvarný odbor a triedu hudobného odboru v predmete hra na klavíri. Budova ale potrebovala rozsiahlejšiu údržbu a úpravu od suterénu, cez prízemie až po prvé poschodie. V lete tohto roka sa nám podarilo počas letných prázdnin upraviť priestory, aby z hygienického a technického hľadiska spĺňali kritéria Školského vzdelávacieho programu našej školy. Na realizáciu úprav nám vedenie mesta Spišská Belá odsúhlasilo finančné prostriedky vo výške 17 628 eur. Od septembra školského roka 2021/2022 nám tak vzniklo elokované pracovisko na tej iste ulici, neďaleko hlavného sídla ZUŠ.

Počas renovácie sa však zistil havarijný stav podláh v triedach tohto pracoviska. Vedenie nášho mesta zareagovalo promptne a z rezervného fondu nám po zasadnutí mestského zastupiteľstva poskytli na výmenu podláh finančnú čiastku v sume 10 924,75 eur. Okrem týchto úprav sa v hlavnej budove ZUŠ na Zimnej ulici 12 podarilo zrealizovať nevyhnutnú výmenu zdroja tepla v kotolni. Tá spočívala vo výmene všetkých zariadení a k tomu potrebných opráv priestorov kotolne. Suma, ktorá bola na výmenu použitá, činí 31 671,55 eur.

Nič z toho by sa ale nepodarilo zrealizovať, ak by vedenie mesta Spišská Belá a poslanci Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej nezareagovali na našu situáciu uvoľnením nevyhnutných finančných prostriedkov. Vyslovujeme týmto veľké poďakovanie vedeniu mesta Spišská Belá a poslancom mestského zastupiteľstva, že nám poskytnutím financií pomohli zrealizovať opravy v našej ZUŠ, a tým nám dali možnosť vytvoriť kreatívne prostredie, hodné umeleckého vzdelávania.

Tešíme sa, že prostredie, v ktorom vychovávame z Vašich detí mladých umelcov, postupne dostáva moderný nádych. Môžeme tak naďalej kvalitne vykonávať svoju prácu a sprevádzať deti umeleckým svetom.

ĎAKUJEME!

Mgr. Zuzana Kosturko, DiS.art
riaditeľka ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho

 

Najnovšie články