Aktuality
Počet zobrazení 1K

Rekonštrukcia priechodu pre chodcov – hasičská zbrojnica Strážky

Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v zastúpení Miestnou akčnou skupinou Tatry – Pieniny LAG schválilo mestu Spišská Belá v rámci výzvy č. IROP-CLLD-Q427-512-008 projekt „Bezpečný priechod pre chodcov v meste Spišská Belá – Strážky“.  Na realizáciu tohto projektu sme získali podporu zo zdrojov Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja  vo výške 30 000,00 EUR.

Cieľom projektu je zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy v meste Spišská Belá vybudovaním nového nasvieteného priechodu pre chodcov pri hasičskej zbrojnici v Strážkach. V rámci projektu sa priechod pre chodcov nasvieti, dobudujú sa dopravné gombíky, zvislé dopravné značky, doplnia sa kamery pre zabezpečenie danej lokality ako aj snímanie pohybu v okolí priechodu s možnosťou monitorovania dodržiavania pravidiel cestnej premávky a dopravy ako takej. Realizácia projektu zabezpečí zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky v lokalite pri požiarnej zbrojnici v meste Spišská Belá, časť Strážky.

Súčasťou projektu je tiež riešenie dočasného a trvalého dopravného značenia. Návrhom dočasného dopravného značenia počas prác na realizácii osvetlenia dotknutého priechodu pre chodcov bude zabezpečená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky v danom mieste počas realizácie projektu.

S realizáciou projektu sa začne v najbližších dňoch. Zhotoviteľom diela je spoločnosť  PROGRES MT s.r.o., Košice, celkové náklady sú v zmysle zmluvy vo výške 34 410,77 €.

Veríme, že táto investícia bude mať pozitívny vplyv na zníženie nehodovosti, dopravných priestupkov v danej lokalite a zvýšenie bezpečnosti občanov.

Najnovšie články