Aktuality
Počet zobrazení 645

Referendum – výsledky v našom meste

Z celkového počtu oprávnených voličov 5 214 sa sobotného referenda zúčastnilo v meste Spišská Belá v piatich okrskoch spolu 1 090 voličov (20,9 % účasť). Svoj súhlas s referendovou otázkou vyjadrilo 1 057 voličov (96,97 %) a nesúhlas 16 voličov (1,47 %), neplatných alebo neodovzdaných bolo 17 hlasov (1,56 %).

Príprava, priebeh referenda i spočítavanie hlasov sa v našom meste udiali pokojne a bez komplikácií (napriek bohatej snehovej nádielke), výsledky boli spracované za menej než hodinu.

Na Slovensku sa hlasovania zúčastnilo 1 193 198 osôb, čo predstavuje 27,25 % oprávnených voličov – referendum preto nie je platné. Spomedzi všetkých odovzdaných hlasov bolo 97,51 % odpovedí ÁNO a 1,54 % odpovedí NIE.

Najnovšie články