Aktuality
Počet zobrazení 581

Protipandemické opatrenia počas spojených volieb

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal v súvislosti so spojenými voľbami dňa 29. októbra 2022 odporúčania na dodržiavanie základných hygienicko-epidemiologických opatrení vo volebných miestnostiach. Ide o preventívne kroky, ktorými je možné počas aktuálnej pandémie COVID-19 a aj chrípkovej sezóny znižovať riziko šírenia respiračných ochorení (COVID-19, chrípka, chrípke podobné ochorenia, a pod.).

Odporúčania pre voličov pred vstupom do volebnej miestnosti

  • prekryte si horné dýchacie cesty, najlepšie respirátorom,
  • ak pred volebnou miestnosťou čakáte v rade, dodržujte dostatočný sociálny odstup,
  • pred vstupom do volebnej miestnosti si vydezinfikujte ruky,
  • v prípade, že pred vstupom do volebnej miestnosti nebude k dispozícii dávkovač dezinfekcie, použite vlastnú,
  • do volebnej miestnosti vstupujte na vyzvanie, čím sa zabezpečí potrebný počet voličov v danom okamihu,
  • volebnej komisii je potrebné preukázať svoju totožnosť. Pri predložení občianskeho preukazu vás člen komisie môže vyzvať, aby ste si respirátor na chvíľu zložili a ukázali tvár – po overení vašej totožnosti si respirátor môžete opäť nasadiť,
  • použite vlastné písacie potreby (modré pero),
  • po odchode z volebnej miestnosti si vydezinfikujte ruky.

Ak ste v zmysle platnej vyhlášky v povinnej domácej izolácii z dôvodu ochorenia na COVID-19, je nutné požiadať o špeciálny spôsob hlasovania do piatka 28. októbra 2022 do 12:00 na príslušnom mestskom úrade, ktorý zabezpečí vyslanie špeciálnej volebnej komisie na vami zadanú adresu v rámci obce či mesta. Pred príchodom špeciálnej volebnej komisie si prekryte horné dýchacie cesty respirátorom, vydezinfikujte si ruky a pripravte si vlastné písacie potreby.

 

Najnovšie články