Projekt vlakových asistentov realitou

Projekt DOPAS – dopravní asistenti – má za cieľ pozitívne rozvíjať vzťahy medzi zamestnancami  Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a cestujúcimi. O pripravovanom spustení tohto projektu a nábore uchádzačov sme vás informovali v článku v októbri 2019. Dnešným dňom – stredou 5. februára 2020 – projekt na popradskej železničnej stanici uviedli do praxe. Vo vlakoch ZSSK sa tak očakáva, že dôjde k neutralizovaniu  možných konfliktných situácií ešte pred ich vznikom, a to aktívnou participáciou všetkých zúčastnených strán.

22 dopravných asistentov bude pôsobiť vo vlakoch na trasách v okolí Popradu, Kežmarku a Starej Ľubovne, ktoré sú oblasťami s marginalizovanými rómskymi komunitami.  Úlohou asistentov bude  osveta a mediácia medzi cestujúcimi a na výkon tejto dobrovoľníckej činnosti získajú  príspevok na kompenzáciu nákladov vo výške 150 eur. Osobitým cieľom projektu je rozvoj modelu potenciálneho zamestnávania nízkokvalifikovaných osôb a ich príprava na zamestnanie v rámci voľných pozícií v ZSSK. Všetci dopravní asistenti museli prejsť výberom a následnými školeniami , okrem iného zameranými aj na asertívne správanie a predchádzanie konfliktov.

Koordinátorka projektu Alexandra Horváthová pre Tlačovú agentúru Slovenskej republiky uviedla, že  žiadostí o túto činnosť mali veľa. Napokon vybrali asistentov z viacerých obcí podtatranského regiónu, pričom sa snažili vybrať najschopnejších z uchádzačov. Ide o typy lídrov, ktorí sa neboja do projektu vstúpiť, chcú robiť osvetárov a skvalitniť kultúru cestovania.  Vlakoví asistenti budú k dispozícii aj v situáciách, keď  bude treba pomôcť s batožinou, kúpiť lístok a podobne. Vo vlakoch na uvedených trasách sa vyskytujú aj konflikty, ktoré prichádzajú od Rómov i Nerómov,  vlakoví asistenti budú personálu ZSSK nápomocní aj v takýchto situáciách. Podmienkou na prijatie asistentov do projektu bolo aj ovládanie rómskeho jazyka.

Národný dopravca projekt realizuje v spolupráci s Asociáciou pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu. Projekt potrvá až do apríla 2021, financovaný je výlučne zo zdrojov ZSSK. Na DOPAS ideovo a kontinuálne nadväzuje projekt s názvom Daj šancu, ktorého cieľom je zapojenie činnosti dopravných asistentov do portfólia služieb zabezpečovaných ZSSK. Vytvorí pracovné príležitosti pre 12 dlhodobo nezamestnaných uchádzačov prostredníctvom riadnej pracovnej pozície asistenta vlakvedúceho a jeho realizácia sa predpokladá v marci tohto roka.

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X