Dobrovoľnícky projekt -VLAKOVÍ ASISTENTI

Takmer 20 rokov napĺňa Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) svoje poslanie budovať porozumenie, podporovať kultúrnu výmenu, prehlbovať vzdelávanie a komunikáciu v oblasti interkultúrnych vzťahov. Vstupuje, okrem iného, aj do citlivej zóny spolužitia väčšinovej populácie a marginalizovanej rómskej komunity. Cesta, ktorou sa vydali, nie je vždy ľahká. Je však jedinečná. Otvára myseľ i srdcia. Vedie na pódiá svetových kultúrnych centier i do osád, keď jediné, čo zostalo, je nádej.

ACEC v súčasnosti pripravuje projekt VLAKOVÍ ASISTENTI na trati Poprad – Kežmarok – Stará Ľubovňa a okolie.

Cieľom projektu je realizovať aktivity zamerané na znižovanie a prevenciu kolíznych situácií, skvalitňovať medzikultúrne vzťahy a, okrem iného, prekonávať jazykové bariéry.

Hlavným cieľom je zapojiť cieľovú skupinu, obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít do projektu. Ide o činnosť formou dobrovoľníckej služby. Osobitým cieľom projektu je zvyšovanie osobnej kompetencie jednotlivcov a zvyšovanie ich pripravenosti na vstup na trh práce.

Podrobnosti o požiadavkách na vlakových asistentov nájdete v prílohách pod článkom. V prípade záujmu o túto dobrovoľnícku prácu sa môžete obrátiť aj na koordinátorku sociálnej inklúzie ACEC-u Ing. Mariettu Tomajkovú na kontaktoch: e-mail: tomajkova@acec.sk.; tel. č. 0944 161 612

Vlakový-asistent

Dotaznik-pre-uchádzača-_asistent

 

Môže Vás zaujímať...