Aktuality
Počet zobrazení 530

Prístavba budovy Základnej školy M. R. Štefánika dokončená

Začiatkom novembra 2016 boli dokončené stavebné práce na novej prístavbe Základnej školy Milana Rastislava Štefánika v Spišskej Belej. O dôvodoch realizácie tejto prístavby sme už písali v skoršom článku. Samotná výstavba začala začiatkom júla tohto roka potom, čo mestské zastupiteľstvo koncom júna schválilo financovanie tejto prístavby. Samotná výstavba bola ukončená v týchto dňoch a teda trvala 4 mesiace.

V rámci tejto prístavby bol zriadený nový vstup do školy vrátane vstupnej haly s prechodom k zadnej budove a so zriadením novej zborovne pre učiteľov na poschodí so zázemím (kuchynka, WC). Presťahovaním zborovne do nových priestorov sa tak uvoľní jedna učebňa pre žiakov. Takže zvnútra je prístavba dokončená, čo bolo v pláne pre tento rok. Avšak budúci rok čaká mesto hľadanie, presnejšie snaha o získanie finančných zdrojov na vonkajšiu úpravu nielen tejto prístavby, ale všetkých budov školy, nakoľko ich nie sú zateplené. To by úplne zmenilo celkový dizajn týchto budov školy.

Celkové náklady na uvedenú prístavbu predstavujú sumu takmer 81 tis. EUR, pričom na vybudovanie bezbariérového prístupu v tejto novej prístavbe mesto použilo zo získanej 20 tisícovej dotácie zo štátneho rozpočtu sumu cca 15 500 EUR. Zvyšok dotácie pôjde na stavebnú úpravu bezbariérového vstupu do zadnej budovy školy. Na ostatné výdavky mesto použilo financie zo svojho rozpočtu.

Aj táto nová prístavba je príjemným darčekom od zriaďovateľa (mesta) k 145. výročiu založenia tejto školy, ktoré slávi tento rok. A to v najbližších dňoch prichádza mesto s ďalšou investičnou aktivitou v tejto škole – začne sa realizácia prístavby telocvične školy, na čo sa mestu podarilo získať tiež dotáciu z Ministerstva školstva vo výške 60 tis. EUR. Mesto aj takýmto spôsobom chce postupne odstraňovať veľký modernizačný dlh na tejto škole.

Najnovšie články