hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 4K

Prípravy na celoplošné skríningové testovanie Covid-19 v Spišskej Belej

 


AKTUALIZOVANÉ
21. 1. 2021 o 12:21
(zmeny zvýraznené
červeným podškrtnutým boldom):


Vláda na svojom zasadnutí v nedeľu 17. 1. 2021 schválila uznesenie č. 30/2021, ktoré zavádza jednorazové celoslovenské testovanie. Po týždni čakania na pravidlá, ako má prebiehať testovanie počas víkendu 23.-24. januára, sme sa nakoniec v nedeľu večer dozvedeli, že od pondelka rána (18. 1.!) sa začína tzv. celoplošné skríningové testovanie.

Za necelé dva pracovné dni sa našej samospráve, v spolupráci s Odborom krízového riadenia Okresného úradu v Kežmarku, zástupcami Ozbrojených síl Slovenskej republiky a komerčnými subjektmi (poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti) podarilo dohodnúť podmienky plánovaného celoplošného skríningového testovania na území mesta Spišská Belá:

A. Existujúce mobilné odberové miesto (MOM) pri Mestskom úrade v Spišskej Belej bude ďalej fungovať v pôvodnom režime – teda v pracovné dni od 10:00 do 17:00. Na základe aktuálneho rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade však môže byť otvorené len do vyčerpania dennej kapacity 250 testov. Viac informácií nájdete tu: https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/antigenove-testovanie-pred-mestskym-uradom-v-spisskej-belej.

B. Počas „testovacieho“ víkendu od soboty 23. 1. do nedele 24. 1. 2021 by mali v Spišskej Belej fungovať celkovo 3 dočasné odberové miesta:

  1. existujúce MOM pri MsÚ, Petzvalova 18 (modrý kontajner),
  2. nové OM na parkovisku pri supermarkete COOP Jednota, Ul. SNP č. 1 (modrý dvoj-kontajner) – pozor ZMENA, nie v Dennom centre v Strážkach (ako sme avizovali v utorok),
  3. nové OM na parkovisku pri futbalovom štadióne, Športová č. 2563/8 (modrý dvoj-kontajner).

Všetky tri OM by mali byť otvorené v sobotu a v nedeľu v čase od 8:00 do 20:00 a ich denná kapacita bude minimálne 400 testov. Služba bude zabezpečená prostredníctvom spoločnosti SANA, s. r. o., ktorá prevádzkuje existujúce MOM pri MsÚ. Detaily fungovania týchto OM sú ešte v procese prípravy a môžu sa zmeniť (tak ako sa menia podmienky od riadiacich a nadriadených orgánov…).

C. Od pondelka 25. 1. 2021 budú na území nášho mesta k dispozícii pravdepodobne až 4 MOM:

  1. existujúce MOM pri MsÚ, Petzvalova 18 (modrý kontajner),
  2. nové MOM na parkovisku pri supermarkete COOP Jednota, Ul. SNP č. 1 – prostredníctvom spoločnosti Váš lekár, s .r. o, (modrý dvoj-kontajner),
  3. nové MOM na parkovisku pri futbalovom štadióne, Športová č. 2563/8 – prostredníctvom spoločnosti STEFFI, s. r. o., (modrý dvoj-kontajner),
  4. nové MOM v priestoroch Denného centra Strážky, L. Medňanského 2711/3A – prostredníctvom iného poskytovateľa na základe IV. výzvy MZ SR (ktorá stanovuje, že „jeden poskytovateľ nemôže zriadiť viac ako jedno MOM lokalizované v jednom a tom istom meste alebo mestskej časti“).

Prevádzková doba týchto nových MOM ešte bude spresnená, v našom meste by mali zotrvať až do 31. 3. 2021. Celková kapacita testovania na všetkých (M)OM v meste Spišská Belá do stredy 27. 1. 2021 presahuje počet 4 000 testov,  čo je viac než bolo účastníkov v oboch kolách celoplošného jesenného (povinného) testovania (3 708 resp. 3 860 osôb), takže  všetci záujemcovia o testovanie by mali byť uspokojení.

Pripomíname, že testy vykonané od pondelka 18. 1. 2021 budú akceptované po 27. 1. 2021, odkedy začnú platiť sprísnené podmienky zákazu vychádzania, takže odporúčame testovať sa priebežne (vyše týždňa starý test síce nebude garantovať, že ste negatívni, avšak aj ním naplníte literu zákona).

Testovanie je bezplatné rezervačný systém pravdepodobne nevyužijeme (keďže ten, ktorý poskytuje MZ SR nezvládol nápor žiadateľov) a o prípadných opatreniach na eliminovanie dlhého čakania budeme priebežne informovať (napr. testovanie podľa abecedy alebo podľa ulíc – nedokážeme však z testovania vylúčiť záujemcov z iných miest a obcí, resp. uprednostniť rezidentov) – pripravujeme spustenie registračného systému.

Testovanie budú vykonávať zdravotnícki pracovníci a na dodržiavanie verejného poriadku budú dohliadať príslušníci armády, mestskej i štátnej polície. Žiadame všetkých záujemcov o testovanie o dodržiavanie protiepidemických opatrení – prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekciu rúk a dodržiavanie odstupov (min. 2 m).

Aktuálny zákaz vychádzania bude teda spojený s celoplošným skríningovým testovaním, ktoré bude základom aj pre ďalšie cielené testovanie v jednotlivých okresoch v nasledujúcom období. Testovanie nie je povinné, ale od stredy 27. 1. 2021 naň, resp. na negatívny výsledok PCR alebo antigénového testu, bude naviazaná možnosť využiť výnimky zo zákazu vychádzania.

Výnimku z testovania majú ľudia, ktorí prekonali ochorenie Covid-19 a majú potvrdenie nie staršie ako 90 dní. Testovať sa nemusia ani ľudia, ktorí absolvovali dve dávky očkovania a po poslednej dávke počkali ešte 14 dní na celkovú imunitu, seniori (nad 65 rokov), deti (do 15 rokov) či ťažko zdravotne postihnutí.

Zákaz vychádzania aktuálne platí do 7. februára 2021.

Detaily o skríningovom testovaní, zákaze vychádzania a 33 výnimkách nájdete v uznesení vlády: Uznesenie č. 30 zo 17.01.2021.

 

Tags: ,

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu