Aktuality
Počet zobrazení 1K

Pripravujeme 13. Spišský zemiakarský jarmok

13. Spišský zemiakarský jarmok

Mesto Spišská Belá v spolupráci so Zemiakarským zväzom SR, Slovsolanum družstvo Spišská Belá, VŠÚZ a. s. Veľká Lomnica, HOS ÚKSÚP Spišská Belá, AT TATRY s r. o. Spišská Belá, Poľnohospodárske družstvo TATRY Spišská Belá, ACHP Levice a. s., pobočka Spišská Beláa Regionálna poľnohospodárska a potravinová komora Poprad

Vás pozývajú na

13. Spišský zemiakarský jarmok,

 19. september 2015 (sobota)

na námestí pred Mestským úradom v Spišskej Belej

–          výstava širokého sortimentu odrôd zemiakov registrovaných v SR

–          ponuka a predaj zemiakových špecialít

–          ponuka a predaj zemiakového sadiva

–          informácie o pestovaní, spracovaní a ošetrovaní zemiakov

–          výstava poľnohospodárskej techniky používanej pri pestovaní zemiakov

10.00  Začiatok jarmoku.

10.30  Seminár pre záhradkárov i laickú verejnosť o zemiakoch v kinosále mesta.

13.00  Vystúpenie folklórneho súboru Ľubovňan (Stará Ľubovňa).

14.00 Oficiálne otvorenie jarmoku

Súťaž v šúpaní zemiakov

Vystúpenie folkórneho súboru Čačina (Spišská Nová Ves).

Súťaž v jedení zemiakov a súťaž o najväčší zemiak.

Vystúpenie folkórneho súboru Maguranka (Spišská Stará Ves).

Súťaž o najchutnejší zemiak, miss odroda, vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu predzáhradku a najkrajší balkón.

17.30  Vystúpenie hudobnej skupiny Družina – folklór trochu inak…

18.30  Tombola.

20.00  Vystúpenie hudobnej skupiny Peter Cmorík Band.

Večerná zábava s DJ Marošom.

 

Sprievodné akcie: Výstava zvierat drobnochovateľov (záhrada Mestskej knižnice)

Najnovšie články