AktualityOznámenia
Počet zobrazení 926

Pripomenutie zákazu vychádzania

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 29. decembra 2020 uznesením č. 807/2020 predĺžila (podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny,  vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov) na obdobie 40 dní na postihnutom území Slovenskej republiky, ktorým je územie celej Slovenskej republiky, núdzový stav, vyhlásený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30.  septembra 2020, ktorý bol vyhlásený z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie.

Zároveň obmedzila (podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky) slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 30. decembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa.

Žiadna z 22 uvedených výnimiek sa nevzťahuje na Silvestrovské resp. novoročné oslavy, preto prosíme a žiadame všetkých obyvateľov a návštevníkov nášho mesta, aby nový rok 2021 privítali vo svojich domácnostiach – ako prejav lásky a radosti zo života a najmä zodpovednosti voči sebe a svojim blížnym.

Ďakujeme!

 

Uznesenie vlády SR č. 807: 807_2020

Tags: korona
Najnovšie články