hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 518

Primátor Spišskej Belej a starosta Vysokého Mýta slávnostne podpísali oficiálnu zmluvu o spolupráci

Dňa 3. júna 2017 počas osláv Dní mesta Spišská Belá sa stretli zástupcovia mestského úradu v Spišskej Belej a mestského úradu vo Vysokom Mýte, aby „spečatili“ svoju vzájomnú spoluprácu aj oficiálnou cestou. Po vyše ročnom živom kontakte medzi oboma mestami sa pristúpilo ku oficiálnemu podpisu Zmluvy o partnerstve a spolupráci medzi Mestom Spišská Belá a Mestom Vysoké Mýto (zmluva bola schválená mestskými zastupiteľstvami v oboch mestách, viď nižšie).

Túto Zmluvu o partnerstve a spolupráci slávnostne podpísali primátor Spišskej Belej JUDr. Štefan Bieľak a starosta Vysokého Mýta Ing. František Jiraský, aj za prítomností poslancov mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej, ako aj  zahraničných delegácií z partnerských miest Ožarow a Bruck. Následne predniesli dvaja hlavní predstavitelia Spišskej Belej a Vysokého Mýta svoje vízie a predstavy o spolupráci medzi oboma mestami, ktoré sa v mnohom zhodovali, čo môže byť predzvesť budúcej pretrvávajúcej perspektívnej a aktívnej spolupráce medzi mestami. Spoločným podpisom tejto zmluvy sa núka priestor na spoluprácu v rôznych oblastiach – školstvo, šport, vzdelávanie, spolky a miestne organizácie, samospráva, podnikatelia… Základný kameň pre túto spoluprácu je teda položený a ďalšie kroky sú už neodmysliteľne späté aj s vôľou a pozitívnou komunikáciou obyvateľov oboch miest, ktorých spájajú rovnaké záujmy a chuť pracovať na niečom novom.

Čítaj aj: Zastupiteľstvo schválilo partnerstvo s českým mestom Vysoké MýtoZastupiteľstvo mesta Vysoké Mýto schválilo partnerstvo so Spišskou Belou

Najčítanejšie články

Najnovšie články