hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 264

Prijatie najlepších žiakov

Dňa 27. júna 2017 prijal v doobedňajších hodinách v obradnej sále mestského úradu primátor mesta Štefan Bieľak najlepších žiakov oboch základných škôl v Spišskej Belej. Ocenený bol jeden žiak z každého ročníka ZŠ M. R. Štefánika a ZŠ J. M. Petzvala a výber týchto najlepších žiakov urobilo vedenie každej základnej školy. Oceňovali sme tých najusilovnejších žiakov v rámci najrôznejších aktivít, do ktorých sa mohli počas školského roka 2016/2017 zapojiť a navyše v nich boli úspešní. Všetci ocenení žiaci boli následne primátorom mesta pozvaní za ich celoročnú poctivú prácu na zákusok do cukrárne. Za kultúrne spestrenie programu ďakujeme mažoretkám z CVČ v Spišskej Belej.

Zoznámte sa aj vy s tohtoročnými šikovnými matematikmi, slovenčinármi, angličtinármi, hudobníkmi,  či športovcami:

Základná škola J. M. Petzvala

 1. ročník – Hana Grigerová
 2. ročník – Lukáš Štefan Hudáček
 3. ročník – Jennifer Prašková
 4. ročník – Nikola Pitoňáková
 5. ročník – Ema Bieľaková
 6. ročník – Matej Tomala
 7. ročník – Jakub Reľovský
 8. ročník – Dominika Stupáková
 9. ročník – Veronika Čekovská

Základná škola M. R. Štefánika

 1. ročník – Lenka Filipová
 2. ročník – Viktória Gregorová
 3. ročník – Paulína Kostková
 4. ročník – Patrik Pataky
 5. ročník – Lenka Selepová
 6. ročník – Michaela Fudalyová
 7. ročník – Monika Adamcová
 8. ročník – Monika Grichová
 9. ročník – Samuel Putovný

Najlepším žiakom gratulujeme!

Viac fotografií na: Facebook – Mesto Spišská Belá

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu