Prijatie jubilantov a novonarodených detí

Dňa 18. septembra 2019 prijal primátor mesta Spišská Belá Jozef Kuna v dopoludňajších hodinách jubilantov, ktorí sa v posledných troch mesiacoch dožili krásneho životného či vysokého jubilea. V obradnej miestnosti mestského úradu sa na túto počesť zišlo 31 oslávencov. Primátor mesta každému osobne zablahoželal a odovzdal kyticu kvetov a finančný dar. Rovnako v ten istý deň popoludní sa konal slávnostný obrad aj pre 28 najmladších členov nášho mesta. Primátor mesta odovzdal rodičom novonarodených detí finančný dar a kyticu kvetov a zároveň im poprial veľa zdravia a lásky.

Môže Vás zaujímať...