Aktuality
Počet zobrazení 2K

Priebeh a výsledky skríningového testovania

V sobotu 23. 1. 2021 sa začalo v našom meste celoplošné skríningové testovanie vírusu Covid-19 pod názvom „Zachráňme spolu životy“, do ktorého sme sa dobrovoľne zapojili na základe uznesenia vlády č. 30/2021, kde v bode E.1 Vláda SR odporúča od 23. januára 2021 „starostom obcí (a) primátorom miest zabezpečiť na svojom území vykonanie testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 podľa manuálu vydaného Ministerstvom vnútra SR“.

V sobotu ráno o 7:02 sme obdržali aktualizovanú verziu spomenutého manuálu z dielne Sekcie krízového riadenia MV SR, a tak po jeho dôkladnom preštudovaní (45 strán) sa okolo 8:00 mohlo začať testovanie na troch odberových miestach:

  • MOM pri MsÚ, Petzvalova 18,
  • MOM na parkovisku pri supermarkete COOP Jednota, SNP 1,
  • MOM na parkovisku pri futbalovom štadióne, Športová 2563/8.

Priebeh počas celého dňa bol pokojný, testovanie sa konalo plynule, ranné krátke čakanie v zástupoch postupne zmizlo – vďaka registračnému systému (https://spisskabela.sk/testovanie), asistencii príslušníkov OS SR a pracovníkov Malej obecnej služby – za čo im patrí poďakovanie. Obrovská vďaka patrí aj trom šikovným tímom zdravotníkov, ktorých zastrešila spoločnosť SANA, s. r. o. – poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti.

Testovanie prebiehalo v čase od 8:00 do 20:00 s prestávkami od 12:00 do 12:30 a od 17:00 do 17:30. Za prvý deň bolo otestovaných celkovo 1200 osôb, z ktorých malo 6 pozitívny výsledok antigénového testu:

Odberové miesto Počet odobratých vzoriek Počet pozitívne testovaných
Sobota 23. 1. 2021
MsÚ, Petzvalova 18 502 3
Parkovisko pri supermarkete COOP Jednota, SNP 1 415 2
Parkovisko pri futbalovom štadióne, Športová 2563/8 283 1

 

Testovanie v nedeľu 24. 1. 2021 sa začalo o 8:00 na všetkých odberových miestach a počas celého dňa prebiehalo  pokojne a bez výraznejšieho čakania. Výsledky za nedeľu – celkovo bolo otestovaných 762 osôb, z toho 8 s pozitívnym výsledkom:

Odberové miesto Počet odobratých vzoriek Počet pozitívne testovaných
Nedeľa 24. 1. 2021
MsÚ, Petzvalova 18 366 8
Parkovisko pri supermarkete COOP Jednota, SNP 1 249 0
Parkovisko pri futbalovom štadióne, Športová 2563/8 147 0

 

Spolu za víkend 23. – 24. 1. 2021 bolo otestovaných 1962 osôb, z nich malo 14 pozitívny výsledok testu, čo predstavuje mieru pozitivity 0,71 %.

 

 

Tags: korona, testovanie
Najnovšie články