Požiadajte si o nádobu na bioodpad

V rámci zberu biologicky rozložiteľného odpadu (bioodpadu) v Spišskej Belej mesto ponúka obyvateľom mesta možnosť požiadať o bezplatné poskytnutie novej plastovej nádoby hnedej farby na zber tohto odpadu. Táto nádoba vám nahradí doterajšie plastové vrecia, ktoré ste používali. Do toho odpadu patrí odpad z domových záhrad (najmä pokosená tráva, kvety, štiepka, piliny, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, či burina), ale aj kuchynský odpad z domácností. Takýto odpad po jeho vyzbieraní mesto umiestňuje v kompostárni. Každý rodinný dom, ktorý produkuje takýto odpad, môže požiadať mesto o jednu takúto nádobu a má na výber z dvoch veľkostí zberných nádob, a to 120 litrovú (veľkosť klasickej zbernej nádoby) alebo 240 litrovú. Vývoz tohto odpadu bude zabezpečovať Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. v zmysle harmonogramu sezónne (v tzv. vegetačnom období). Tí obyvatelia, ktorí majú záujem o takúto zbernú nádobu (aby nemuseli tento odpad uskladňovať v plastových vreciach), majú možnosť kontaktovať mestský úrad – Bc. Danielu Hudačekovú, tel.: 052/4680508, osobne č. dverí 2 na prízemí mestského úradu alebo mailom hudacekova@spisskabela.sk. Tam bude vedený zoznam záujemcov aj tých, ktorým bude nádoba poskytnutá. Uvedené nádoby budú k dispozícii v 2. polovici júla a mesto zabezpečí ich postupnú distribúciu, avšak na začiatok budú v obmedzenom počte. V prípade väčšieho záujmu budú ďalšie nádoby distribuované postupne po ich zakúpení. Nákup týchto nádob bude financovaný z rozpočtu mesta.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X