hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 868

Ponuka krúžkov CVČ v školskom roku 2022/2023

Centrum voľného času v Spišskej Belej Vám aj  v školskom roku 2022/2023 ponúka možnosť prihlásiť svoje deti  do záujmových útvarov (krúžkov). Zoznam záujmových krúžkov je zverejnený na titulnej foto článku.

Je potrebné, aby rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa, okrem prihlášky, podpísal aj čestné prehlásenie, informovaný súhlas, súhlas so spracovaním osobných údajov a potvrdenie o bezpríznakovosti. Všetky potrebné tlačivá sú v prílohe tohto článku.

Viac informácii u Mgr. Aleny Schurdakovej- riaditeľky CVČ (Mestský úrad Spišská Belá, Petzvalova 18, kancelária číslo 16; mobil: 0918 806 361, tel. 052 4680 505, mail: cvc@spisskabela.sk).

Názov prílohy Odkaz
prihláška 2022-2023 Stiahnuť
informovaný súhlas a čestné prehlásenie Stiahnuť
Súhlas so SOÚ_CVČ-deti_zák.zástupcovia Stiahnuť
písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti Stiahnuť
platby za záujmovú činnosť Stiahnuť
Najnovšie články