Aktuality
Počet zobrazení 1K

Pokračovanie distribúcie lístkov na Chodník korunami stromov v roku 2023

V sobotu 24. júna prebehla v priestoroch zasadačky distribúcia lístkov na Chodník korunami stromov v Bachledovej doline na rok 2023, uskutočnila sa plynulo a rýchlo, bez výrazného čakania. Keďže sa neminulo všetkých 1 000 lístkov, budeme pokračovať v ich distribúcii v priestoroch oddelenia kultúry Mestského úradu v čase stránkových hodín za rovnakých podmienok:

  • pri prevzatí „Voľnej vstupenky pre 1 osobu“ je potrebné predložiť občiansky preukaz, resp. iný doklad totožnosti, napr. preukaz poistenca, cestovný pas alebo iný doklad preukazujúci trvalý pobyt v našom meste (prechodný pobyt sa neakceptuje),
  • vstupenky môže prevziať iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalý pobyt v Spišskej Belej. Táto osoba môže prevziať vstupenky aj najbližším rodinným príslušníkom (rodičia, starí rodičia, deti, manžel/ka, súrodenci) po preukázaní ich dokladov totožnosti (každej osoby, na ktorú sa má vstupenka vydať),
  • deti do 3 rokov majú vstup na chodník zdarma (tzn. vstupenku nepotrebujú a nemajú na ňu nárok – deti narodené po 1. 11. 2020),
  • nárok na vstupenky nemajú ani tí obyvatelia, ktorí si ich vyzdvihli v minulom roku (2022),
  • voľná vstupenka zahŕňa jednorazový vstup na Chodník korunami stromov, vrátane obojsmernej jazdy kabínkovou lanovkou, jej platnosť je časovo obmedzená do konca letnej sezóny (cca október), neplatí však v termíne 11. – 13. 8. 2023,
  • nevyužité lístky z predchádzajúcich rokov (papierové náramky bez vyznačeného dátumu platnosti vydané do roku 2021 vrátane) je možné v obmedzenom množstve vymeniť za tohtoročné vstupenky. Lístky vydané v roku 2022 mali vyznačenú platnosť do konca roka 2022 a teda nie je možné ich vymeniť, už exspirovali.
Najnovšie články