Aktuality
Počet zobrazení 1K

Podujatie „S lesníkom do lesa“

Dňa 15.8.2023 pri realizácii 8. ročníka podujatia s ,,Lesníkom do lesa“ pokračovala spolupráca Národného lesníckeho centra vo Zvolene a Lesov Mesta Spišská Belá, s.r.o. za veľmi krásneho počasia v lokalite Fľak. Po vydarených akciách pre materskú školu a základné školy zo Spišskej Belej, prišiel rad aj na 45 seniorov.

Po úvodnom privítaní seniorov zo Spišskej Belej a z Podolínca si lesní pedagógovia pripravili aktivity lesnej pedagogiky pod názvom ,,Včely“, pričom seniori mali možnosť dozvedieť sa zaujímavosti zo života včiel, či ochutnať včelie produkty a precvičiť si šikovnosť rúk pri výrobe sviečok.

Pri druhej aktivite na tému ,,Klenot slovenskej prírody – hlucháň hôrny“ sa seniori  bližšie zoznámili s chráneným živočíchom, hlucháňom hôrnym, ktorý sa vyskytuje aj na území spišskobelanských lesov. Ďalej zistili, prečo je hlucháň hluchý, čo na ich tvárach vyvolalo tajomné úsmevy. Seniori sa príjemne zabavili slovnými prešmyčkami, lúštili tajničku a po vzore svadobného tokania hlucháňa si za sprievodu flauty zaspievali lesnícku hymnu.

Po presune na Šarpanec lesníci z mestských lesov si pre seniorov pripravili okrem už tradičnej opekačky aj prezentáciu novovybudovanej lesnej učebne spojenej s premietaním filmu o lesnej železnici, ktorá pred sto rokmi touto lokalitou prechádzala smerom na Lendak.

Lesná pedagogika je určená všetkým, hovorí sa, že od veku 0 do 99 rokov. Lesná pedagogika má teda zmysel aj pre ľudí, ktorí majú kus životných skúseností za sebou, chcú sa ďalej vzdelávať, sú pozornými a zvedavými poslucháčmi a radi zážitkovým spôsobom objavujú krásy našich lesov.

Ing. František Pisarčík, Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o.

Najnovšie články