Aktuality
Počet zobrazení 2K

Plánované zmeny dopravného značenia v našom meste

Mesto Spišská Belá, tak ako iné samosprávy, trpí množstvom automobilov odstavených na miestnych komunikáciách. Primátor mesta Ing. Mgr. Peter Zibura preto oslovil dopravného projektanta so žiadosťou o predloženie návrhov na riešenie najpálčivejších dopravných problémov v meste. Z ulíc nášho mesta, bolo po dôkladnej obhliadke terénu a pracovnom rokovaní s dopravným projektantom, vybratých päť lokalít, ktoré je v súčasnosti nevyhnutné riešiť zmenou trvalého dopravného značenia.

Samospráva si uvedomuje, že zmeny nie sú vždy prijímané jednoducho. Zodpovednosť vedenia mesta však spočíva častokrát aj v neatraktívnych rozhodnutiach prijímaných vo verejnom záujme. Práve tento záujem vo forme zlepšenia bezpečnosti cestnej premávky, je pri navrhovaných zmenách v doprave najdôležitejší. Prioritu má samozrejme aj predchádzanie vzniku nebezpečných dopravných situácií.

Dopravná zmena, ktorá možno obmedzí súčasné užívanie miestnej komunikácie obyvateľmi danej ulice, má význam z hľadiska širšej dopravy v meste. Jednotlivými ulicami tranzitujú aj obyvatelia ďalších ulíc, cyklisti a pod. a pohyb každého z účastníkov cestnej premávky musí byť bezpečný.

Návrhy vo forme situácií ešte nie sú záväzné a v termíne do 31. marca 2023 ich je možné pripomienkovať na e-mailovej adrese doprava@spisskabela.sk.

1. Hviezdoslavova ulica

2. Štefánikova ulica

3. Tatranská ulica

4. Továrenská ulica

5. Popradská ulica

Najnovšie články