Aktuality
Počet zobrazení 3K

Dočasné pozastavenie testovania v MOM

 


Z technicko-administratívnych príčin je antigénové testovanie v MOM v Spišskej Belej

až do odvolania POZASTAVENÉ.

V priebehu najbližšieho týždňa by mali byť otvorené (pravdepodobne) až 4 nové MOM – viac informácií nižšie. Všetky už majú súhlasné stanovisko RÚVZ v Poprade a aktuálne čakajú na zazmluvnenie Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci IV. výzvy na zriaďovanie nových MOM. Zmluva bude zverejnená aj v Centrálnom registri zmlúv a nasledujúci deň po jej zverejnení MOM môže začať poskytovať služby verejnosti.


 

 

Plánované otvorenie ďalších odberových miest v Spišskej Belej

Pôvodné mobilné odberové miesto (MOM) pri MsÚ  by mali nahradiť v dohľadnej dobe na území nášho mesta ďalšie štyri:

  • MOM na parkovisku pri supermarkete COOP Jednota, SNP č. 1 (modrý dvoj-kontajner),
  • MOM na parkovisku pri futbalovom štadióne, Športová č. 2563/8 (modrý dvoj-kontajner),
  • nové MOM v Dennom centre v Strážkach, L. Medňanského 2711/3A, Spišská Belá – Strážky,
  • nové MOM v objekte na Hviezdoslavovej 390/10 v Spišskej Belej.

Zriaďovanie nových MOM na základe výzvy vyhlásenej Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) pod názvom „IV. Verejný návrh na uzatvorenie zmluvy o spolupráci pri zriaďovaní a prevádzkovaní mobilných odberových miest na území Slovenskej republiky na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 prostredníctvom antigénového testu“ podľa § 276 zákona č. 513/1991 Zb. je výlučne v kompetencii štátnych orgánov, v tomto prípade MZ SR po schválení Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Poprade.

Požiadavka zo strany mesta bola na otvorenie nových MOM už od soboty 23. 1. 2021 a mesto Spišská Belá poskytlo maximálnu súčinnosť a všetky potrebné vyjadrenia a povolenia už v priebehu minulého týždňa. Fungovanie, rýchlosť práce a stanovené podmienky (resp. ich neustále zmeny, aktualizácie a dopĺňania) žiaľ nedokážeme ovplyvniť, o termíne spustenia prevádzky troch nových MOM budeme verejnosť informovať prostredníctvom týchto webových stránok a mestského rozhlasu.

Tags: korona, testovanie
Najnovšie články