Aktuality
Počet zobrazení 505

Oznámenie o opakovanej aplikácii prípravkov na ochranu rastlín

Mesto Spišská Belá oznamuje chovateľom včiel, že dňa 22. a 23. mája 2023 za priaznivých poveternostných podmienok vykoná Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok, chemické postreky v ochrannom pásme chráneného územia TANAP-u na porastoch pšenice ozimnej, kapusty repkovej ozimnej a jačmeni jarnom. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok sa postreky vykonajú nasledujúci deň. Poľnohospodári použijú certifikovaný prípravok na ochranu nekvitnúceho porastu a postrek bude aplikovaný v súlade so správnou poľnohospodárskou praxou. Ošetrenie kvitnúcich porastov sa vykoná vo večerných hodinách mimo letu opeľovačov.

Najnovšie články