hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 265

Otvorenie Bezplatnej dlhovej poradne v Kežmarku

Dovoľte nám, aby sme Vám touto cestou stručne predstavili Národný projekt  ,,Bezplatné dlhové poradenstvo“ , cieľom ktorého je pomôcť ľuďom v ťažkej finančnej situácii nájsť cestu von z dlhového kruhu, zmeniť ich postoje a správanie vo vzťahu k financiám a v neposlednom rade zvýšiť ich úroveň  individuálnej finančnej gramotnosti a rozpočtovej zodpovednosti tak, aby v budúcnosti  predchádzali opakovanému nadmernému zadlženiu.

Národný projekt Bezplatného dlhového poradenstva je štátnou službou, zastrešenou Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky,  to všetko bez akéhokoľvek nároku  na úhradu za poskytnuté služby zo strany klienta.

Ponúkame bezplatné poradenstvo v oblasti :

Ekonomickej – analýza dlhov spolu s analýzou príjmovej a výdavkovej situácie a odporúčaním optimalizácie rozpočtu.

Právnej – analýza zmluvných záväzkov, vysvetlenie výhod a nevýhod rôznych právnych riešení.

Psychologickej – analýza dopadov zadlženia na psychické zdravie, pomoc so zvládaním ťažkej životnej situácie.

Cieľové skupiny klientov sú:

  • nezamestnaní, vyhýbajúci sa zamestnaniu kvôli exekúcií
  • sociálne odkázane skupiny
  • zadlžení ľudia po odchode z Centra pre deti a rodiny
  • ľudia z prostredia generačne reprodukovanej chudoby
  • zadlžení  dôchodcovia
  • ľudia v psychickej kríze spôsobenej dlhmi
  • ľudia uvažujúci o osobnom bankrote
  • ľudia nezvládajúci rodinné hospodárenie
  • ľudia v dlhovej pasci kvôli osobnej kríze atď.

Ďalšie informácie o projekte nájdete na stránke www.pomahamedlznikom.sk

BDP Kežmarok

Najnovšie články