Aktuality
Počet zobrazení 890

Orálna vakcinácia líšok proti besnote

Mesto Spišská Belá oznamuje občanom informáciu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky o organizovaní 45. kampane orálnej vakcinácie líšok proti besnote. Vakcinačná návnada bude letecky pokladaná z výšky 150 metrov nad terénom (s vynechaním vodných plôch, cestných komunikácií, miest, osád, pásiem ochrany prírody) v dňoch 02.04.2024 – 19.04.2024.

Vakcinačná návnada LYSVULPEN por. a.u.v., obsahuje oslabený   vakcinačný kmeň besnoty pomnožený v bunkových kultúrach, antibiotiká a stabilizačné médium. Zmes je naplnená do plastikových toboliek, ktoré sú obalené návnadovou hmotou s tetracyklínom. Tetracyklín slúži ako indikátor vakcinácie.  Pri požití návnady líškou sa tobolka s vakcínou perforuje a vakcína príde do kontaktu so sliznicou ústnej dutiny. Cestou lymfatického systému sa vyvolá imunogénny efekt.

Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Prosíme občanov, aby sa vakcinačných návnad nedotýkali, nezbierali ich a nevodili do lesa psy. V prípade kontaktu očkovacej látky so sliznicou očí, úst, nosa a pod., alebo čerstvým poranením, je potrebné vyhľadať lekárske ošetrenie. Pri kontakte rúk s očkovacou látkou je potrebné ruky dôkladne umyť mydlom, prípadne dezinfikovať. V prípade nálezu vakcinačnej návnady je potrebné sa vyvarovať manipulácii s ňou a urýchlene opustiť miesto nálezu z dôvodu minimalizácie pachovej stopy, ktorá by mohla líšku odradiť od príjmu vakcinačnej návnady.

Letecká pokládka bude vykonaná z letiska Poprad na území celého Prešovského kraja a Košického kraja a na území okresov Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Liptovský Mikuláš.

Tags: 2024
Najnovšie články