Oprava chodníka na Zimnej ulici

Mesto Spišská Belá v súčasnosti rekonštruuje chodník na Zimnej ulici od domu č. 35 po č. 45 vrátane vybudovania nových vjazdov k rodinným domom. Ide o pokračovanie stavebnej akcie, ktorá sa týkala prípravy úpravy okolia štátnej cesty pred jej asfaltáciu, ktorá už bola zrealizovaná.

Mesto financuje opravu tohto chodníka z financií z vlastného rozpočtu. Zmenu rozpočtu mesta s vyčlenením financií na túto stavbu schválili poslanci na svojom zasadnutí 10. septembra. Stavebné práce realizuje Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.. Predpokladáme, že v najbližších rokoch (možno už aj v tom budúcom roku) sa mestu podarí zabezpečiť financie na opravu chodníka na tejto ulici až po č. d. 52, resp. až po č. d. 68 (po „lachtáreň“).

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X