Aktuality
Počet zobrazení 519

Oprava chodníka na Zimnej ulici

Mesto Spišská Belá v súčasnosti rekonštruuje chodník na Zimnej ulici od domu č. 35 po č. 45 vrátane vybudovania nových vjazdov k rodinným domom. Ide o pokračovanie stavebnej akcie, ktorá sa týkala prípravy úpravy okolia štátnej cesty pred jej asfaltáciu, ktorá už bola zrealizovaná.

Mesto financuje opravu tohto chodníka z financií z vlastného rozpočtu. Zmenu rozpočtu mesta s vyčlenením financií na túto stavbu schválili poslanci na svojom zasadnutí 10. septembra. Stavebné práce realizuje Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.. Predpokladáme, že v najbližších rokoch (možno už aj v tom budúcom roku) sa mestu podarí zabezpečiť financie na opravu chodníka na tejto ulici až po č. d. 52, resp. až po č. d. 68 (po „lachtáreň“).

 

Najnovšie články