Aktuality
Počet zobrazení 1K

Okružná križovatka v centre mesta nebude

Okružná križovatka v centre mesta nebude. Zhodli sa na tom prítomní zástupcovia Slovenskej správy ciest na rokovaní na Mestskom úrade v Spišskej Belej, ktoré zvolalo mesto. Na toto rokovanie mesto pozvalo okrem zástupcov Slovenskej správy ciest z Bratislavy a z Košíc a pracoviska z Popradu, aj zástupcov dopravnej polície ODI Kežmarok, Okresného úradu v Prešove, odbor cestnej dopravy (cestný správny orgán) a tiež zástupcov Krajského pamiatkového úradu v Prešove. Podľa vyjadrenia Slovenskej správy ciest (ďalej len SSC) situácia v tejto križovatke je v určitých časoch zložitá, ale sú aj kritickejšie miesta na iných cestách 1. triedy, ktoré musia prioritne riešiť. Podľa nich okružná križovatka tu nie je vhodná a teda možná pre nedostatok miesta a možné jej negatívne vplyvy na okolité budovy vzhľadom na stiesnené pomery. Podľa nich zriadenie takejto križovatky SSC nepodporí, nakoľko tento kruhový objazd musí mať minimálne rozmery uvedené v predloženej štúdii kvôli kamiónom (nemôže byť menší) a priestor medzi existujúcimi budovami je nedostatočný, nakoľko takáto križovatka musí byť viac vzdialená od existujúcich objektov (ako je to dnes možné). A teda okružnej križovatke sa dalo definitívne NIE a toto riešenie sa zo strany správcu tejto križovatky SSC vylúčilo !

A čo ďalej ? Iniciatíva má byť opäť na meste. Vedenie mesta sa nevzdáva. Zástupcovia uvedených inštitúcii prítomní na uvedenom pracovnom stretnutí sa zhodli na tom, že je potrebné počkať na oficiálne zverejnenie výsledkov celoslovenského sčítania počtu vozidiel na cestách 1. triedy (aj v našom meste), čo by malo byť koncom tohto roka (podľa ich vyjadrenia). A následne sa odporúča spracovať návrh iného technického riešenia, čo má byť úloha mesta. Podľa vyjadrenia prítomných zástupcov SSC – iným možným riešením by mohla byť tzv. inteligentne riadená svetelná križovatka. Ale to treba odborne posúdiť a zvážiť pozitíva či možné negatíva tohto prípadného riešenia. Takže v najbližších mesiacoch budeme hľadať iné vhodné riešenie tohto problému v centre mesta.

Najnovšie články