AktualityÚradná tabuľa
Počet zobrazení 992

Od polnoci platí núdzový stav a zákaz vychádzania

Vláda Slovenskej republiky včera vyhlásila na celom území Slovenskej republiky núdzový stav na obdobie 90 dní, počnúc 25. novembrom 2021. Vláda SR zároveň obmedzila slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. novembra 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021. S účinnosťou od 25.novembra 2021 v rámci vyhláseného núdzového stavu platí zákaz zhromažďovať sa v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti. Obmedzenia zákazu vychádzania sa nevzťahuje na nasledovné výnimky:

 • cestu do a zo zamestnania zamestnanca školy a školského zariadenia,
 • cestu do a zo zamestnania zamestnanca alebo podnikateľa,
 • cestu na nákup nevyhnutných životných potrieb,
 • cestu na hromadné podujatie,
 • cestu do zdravotníckeho zariadenia,
 • cestu na preventívnu prehliadku,
 • cestu do lekárne,
 • cestu na očkovanie a testovanie na ochorenie COVID-19,
 • cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst,
 • cestu na účel starostlivosti o blízku osobu,
 • starostlivosť o zvieratá a venčenie,
 • cestu do zahraničia,
 • pobyt v prírode a šport,
 • cestu dieťaťa do jaslí, materských škôl, základných škôl a špeciálnych škôl,
 • cestu žiaka a študenta do základnej školy a vysokej školy,
 • sprevádzanie žiakov a študentov,
 • cestu s dieťaťom za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom,
 • cesta do zariadení sociálnych služieb,
 • zdravotné vychádzky,
 • cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní
 • cestu na orgán verejnej moci,
 • cestu na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie,
 • cestu na pohovor a iné pracovnoprávne záležitosti,
 • cestu s dieťaťom v okolí bydliska,
 • individuálnu návštevu kostola,
 • cestu späť z návštevy inej domácnosti,
 • cestu späť z rekreácie z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu,
 • cestu na účel individuálnej rekreácie do vlastnej nehnuteľnosti,
 • cestu na účel pobytu v prírode držiteľa poľovného lístka.

Viac podrobností nájdete priamo v znení uznesenia Vlády SR č. č. 695 z 24. novembra 2021 alebo na stránkach: https://korona.gov.sk/nudzovy-stav-a-zakaz-vychadzania-od-25-novembra-2021.

Najnovšie články