Obyvatelia Spišskej Belej spolu oslávili Belianske Vianoce

Dňa 17. decembra 2017, na tretiu adventnú nedeľu, sa popoludní na belianskom námestí zišli tí, ktorí radi slávia vianočné sviatky hudbou, spevom, tancom, či hovoreným slovom v podobe vinšov. Mesto Spišská Belá totižto zorganizovalo aj tento rok podujatie s názvom Belianske Vianoce.
V bohatom programe sme si mohli vypočuť vianočné pásma kolied, piesní, básničiek a tanca, ktoré nám predviedli žiaci ZŠ J. M. Petzvala i ZŠ M. R. Štefánika. Vystúpili aj mažoretky z Centra voľného času, ktoré nám predviedli pozitívnou energiou nabité vystúpenie. Vianočné sviatky s nami prišli osláviť aj šikovní žiaci zo Špeciálnej základnej školy. V strede programu sa nám predstavili nadaní žiaci z našej Základnej umeleckej školy. O dobrú náladu sa postarala aj ľudová cimbalová hudba Podtatranec spolu so speváckou skupinou Belan, ktorí predviedli zmes tradičných goralských ľudových vianočných skladieb. V programe sa tradične predstavila aj belianska dychová hudba Belančanka, ktorá interpretovala známe tradičné i moderné vianočné piesne s Tichou nocou na záver. Záver programu patril opäť žiakom zo ZŠ J. M. Petzvala, ktorí svoj herecký talent predviedli v divadelnom predstavení Ľadová kráľovná.
Pre tých, ktorí prišli na námestie osláviť tento predvianočný čas, boli okrem vystúpení pripravené aj vianočné stánky, v ktorých svoje zručnosti a kreativitu ukázali naše školy, spolky a združenia. Dobrovoľníci z Face clubu predávali za dobrovoľný príspevok vlastnoručne vyrábané vianočné dekorácie. Na námestí si bolo možné zakúpiť i zaujímavé vianočné predmety a malé prezenty vyrobené žiakmi a pedagógmi Špeciálnej základnej školy, Základnej školy M. R. Štefánika a ZŠ J. M. Petzvala. Gazdinky z belianskeho klubu dôchodcov (Denného centra) ponúkali na ochutnávku výbornú tradičnú kapustnicu, ako aj chutné drobné pečivo. Zamestnanci Mestského úradu ponúkali za dobrovoľný príspevok teplý čaj a varené víno. Pre všetkých, ktorí si ešte nestihli zadovážiť svoj vianočný stromček, boli na predaj živé stromčeky. Celú slávnostnú atmosféru podčiarkla aj všadeprítomná belianska vianočná výzdoba na námestí, počnúc vianočným stromčekom, až po Domček vianočných želaní a adventný veniec.
Našou snahou bolo aj prostredníctvom Belianskych Vianoc aspoň malou trochou priblížiť čaro blížiacich sa vianočných sviatkov a najmä poskytnúť možnosť stretnúť sa s priateľmi či známymi a tak si navzájom zaželať „Šťastné a Veselé“.
Belianske Vianoce… podujatie unikátne aj tým, že k vytvoreniu vianočnej atmosféry v meste prispievajú najmä obyvatelia Spišskej Belej. A práve preto je dôležité, aby sme túto obnovenú tradíciu uchovávali.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X