Aktuality
Počet zobrazení 494

Obmedzenie na chodníku pre chodcov a cyklististov

Mesto Spišská Belá oznamuje užívateľom spoločného chodníka pre chodcov a cyklistov v smere od mesta ku Belianskemu rybníku, že z dôvodu realizácie výrubov vybraných poškodených stromov v aleji pri štátnej ceste I. triedy č. 66, dôjde v termíne od 24. novembra 2022 k čiastočnému obmedzeniu. Obmedzené bude aj užívanie časti parkoviska pri Belianskom rybníku. Zdravotný stav stromovej aleje bol hodnotený dendrologickým posudkom, ktorý vypracoval zástupca Správy PIENAP. V prvej etape boli určené na výrub dreviny v havarijnom stave rastúce na začiatku predmetnej aleje. Práce budú ukončené 27. novembra 2022.

Ďakujeme za rešpektovanie obmedzení.

Najnovšie články