hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 175

Obete trestných činov nájdu pomoc na novom pracovisku v Poprade – bezplatne a diskrétne

Informačné kancelárie pre obete trestných činov je možné nájsť v každom krajskom meste, avšak snahou je rozšíriť svoju pôsobnosť aj do iných miest prostredníctvom zriadenia nových detašovaných pracovísk. Sieť takýchto miest nádeje pre poškodených už ministerstvo zahusťuje tak, aby siahala aj mimo krajských miest.

Obete trestných činov tak nájdu pomoc aj pod Tatrami. Ministerstvo vnútra otvorilo v Poprade ďalšiu zo svojich kancelárií určených práve na tento účel. Detašované pracovisko v Poprade oficiálne otvorili 18. mája 2021.

Nachádza sa v priestoroch Klientskeho centra Okresného úradu Poprad (Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad, prízemie, č. dverí 08). Toto pracovisko slúži pre občanov z Popradského okresu ako aj zo susedných okresov.

Obetiam alebo potenciálnym obetiam bude detašované pracovisko k dispozícii každý utorok v čase od 8:30 do 15:00 hod. Klientom sú poskytované služby v podobe základných informácií  a usmernení a sprostredkovania odbornej konzultácie v oblasti právnej podpory a usmernenia, psychologického poradenstva a sociálneho poradenstva.

V prípade záujmu o konzultáciu je potrebné vopred si dohodnúť termín na telefónnom čísle +421 908 796 810 alebo +421 51 7082 458, alebo prostredníctvom správy na e-mailovú adresu martin.jurica@minv.sk. Viac informácií o prevencii kriminality a možnostiach bezplatnej pomoci nájdete na https://prevenciakriminality.sk/ .

Na Slovensku ide o prvé zavedenie systémovej služby pre obete trestných činov, ktorá je v gescii Ministerstva vnútra SR v spolupráci s jednotlivými partnermi. Informačné kancelárie pre obete sú vytvorené odborom prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR.

(Zdroj: MV SR)

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu