Aktuality
Počet zobrazení 1K

Nové logo mesta Spišská Belá

V rámci programu tohtoročných Dní mesta Spišská Belá vystúpilo niekoľko domácich zoskupení – detičky z MŠ Mierová (FS Dukátik), mažoretky z CVČ, žiaci ZŠ J. M. Petzvala (FS Belanček, divadelné pásmo Podmaniteľ svetla) aj ZŠ M. R. Štefánika, Ochotnícke divadlo Theatrobalans (predstavenie Vrátila sa raz v noci), tanečný klub Radky Britaňákovej TATRADANCE a Základná umelecká škola Ladislava Mednyánszkeho.
Práve počas vystúpenia orchestra žiakov a pedagógov našej ZUŠ bolo predstavené nové logo nášho mesta, ktoré zdobilo ich hrude na nových tričkách. Toto logo bude používať nielen ZUŠ pri svojich ďalších vystúpeniach, ale stane sa ďalšou možnosťou prezentácie nášho mesta doma i v zahraničí pri vhodných príležitostiach – najmä kultúrnych, športových a detských podujatiach.

 

Najnovšie články