Aktuality
Počet zobrazení 1K

Nová schodisková plošina v Zdravotnom stredisku

Od tohto týždňa je v priestoroch Zdravotného strediska k dispozícii pre verejnosť nová šikmá schodisková plošina, ktorá umožňuje ľahšie sa dostať do ambulancií na poschodí pacientom so zníženou pohybovou schopnosťou, resp. ľuďom odkázaným na invalidný vozík.

Túto  investičnú akciu hradilo mesto z vlastných zdrojov a zrealizovala ju firma Ridop s. r. o. Schodisková plošina je slovenskej výroby (GRD Krupina) a veríme, že bude slúžiť svojmu účelu za nasledujúcich podmienok:

  1. Šikmá schodisková plošina je určená pre pacientov so zníženou pohybovou schopnosťou a pre imobilných pacientov smerujúcich do niektorej z ambulancií sídliacich na poschodí Zdravotného strediska.
  2. V prípade záujmu o využitie schodiskovej plošiny KONTAKTUJTE ZDRAVOTNÚ SESTRU z ambulancie telefonicky alebo osobne (prostredníctvom sprevádzajúcej osoby).
  3. Zariadenie smie obsluhovať výlučne zaškolená osoba (napr. zdravotná sestra, lekár/ka). Manipulácia so šikmou schodiskovou plošinou inými osobami je zakázaná.
  4. Počas jazdy na plošine seďte (na integrovanej sedačke alebo invalidnom vozíku) a držte sa madiel plošiny.
  5. Nedotýkajte sa odparkovanej plošiny a nezdržiavajte sa v jej blízkosti počas chodu – vstup iných osôb na schodisko v čase chodu plošiny je zakázaný.

 

Najnovšie články