Nová publikácia o spišskobelianskych dobrovoľných hasičoch je už v predaji

Koncom augusta bola vydaná nová farebná publikácia 140 rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Spišskej Belej. Túto publikáciu je možné si zakúpiť v Regionálnom turistickom informačnom centre v Spišskej Belej za cenu 8 EUR.

Publikácia s názvom 140 rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Spišskej Belej predstavuje genézu belianskeho dobrovoľného hasičského zboru od vzniku až po súčasnosť. V chronologickom slede sa v nej dočítate o pôsobení spolku v zrkadle 140 rokov, ako aj o dobrovoľnej požiarnej ochrane ešte pred jeho založením. Plnofarebná 80-stranová kniha ponúka prehľad jednak o činnosti členov zboru – zásahoch, podujatiach, súťažiach a pod., no zároveň prináša aj užitočné informácie o hasičskej zbrojnici, oficiálnej hasičskej zástave, či materiálno-technickom zabezpečení zboru počas všetkých rokov svojho fungovania a mnoho iných zaujímavých informácií. V knihe nájdete viac ako 160 fotografií zobrazujúcich činorodú a najmä nezištnú činnosť členov DHZ. Jej zostavovateľkou je PhDr. Alexandra Olekšáková. Autorské príspevky pochádzajú z pera Dr. Ivana Chalupeckého (zbor od roku 1878 do 1949) a Valenta Novajovského (zbor od roku 1950 do 1979), ktoré boli publikované v brožúre o činnosti zboru vydanej v roku 1981. Činnosť zboru od roku 1980 po súčasnosť a jednotlivé ďalšie príspevky týkajúce sa zboru zmapovala Alexandra Olekšáková. Kniha bola vydaná vďaka finančnej podpore Mesta Spišská Belá.

Kniha 140 rokov Dobrovoľného hasičského zboru sa slávnostne uviedla do života 25. augusta 2018 v úvode premiérovo konanej nočnej hasičskej súťaže O putovný pohár Samuela Webera. V tento deň sa zároveň uskutočnilo slávnostné otvorenie novovybudovaného Hasičského areálu v Strážkach, kde spomínaná súťaž prebiehala. Zúčastnených hostí privítali v úvode predseda DHZ Maroš Vaverčák a primátor Spišskej Belej JUDr. Štefan Bieľak, ktorý vo svojom príhovore uviedol, že kniha je obrovským poďakovaním všetkým obyvateľom Spišskej Belej, ktorí tvoria a tvorili túto bohatú históriu zboru. Aktu uvedenia tejto publikácie do života sa zúčastnili plk. Ing. Ondrej Šproch, riaditeľ OR HaZZ v Poprade a pplk. Ing. Eduard Kolodzej, riaditeľ OR HaZZ v Kežmarku, ktorí sa stali “krstnými rodičmi” knihy. Publikácia sa symbolicky “pokrstila” historickými hasičskými predmetmi, ktoré sú dedičstvom po prvých členoch zboru – tzv. okrasnou sekerkou a prilbou. Následne sa zrak zúčastnených presunul na veľkolepý ohňostroj, ktorý dal tomu uvedeniu knihy do života dôstojný záver a zároveň aj štart pre nočnú hasičskú súťaž O putovný pohár Samuela Webera.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X