Nebezpečenstvo vypaľovania suchej trávy stále trvá!

Napriek sústavnému zdôrazňovaniu škodlivosti a nebezpečnosti vypaľovania suchej trávy v jarnom období každoročne narastá počet požiarov i výška spôsobenej škody. Okrem toho, že takýmto konaním dochádza k poškodzovaniu okolitého prostredia, pomalým spôsobom sa tiež poškodzuje zdravie obyvateľov. Počty výjazdov hasičov k požiarom tráv majú však naďalej stúpajúcu tendenciu!

Plošné vypaľovanie trávy a porastov ohrozujúce životného prostredie pritom zakazuje v slovenskej legislatíve viacero zákonov. Okrem zákona o odpadoch je to aj zákon o ochrane prírody a krajiny a v neposlednom rade tiež zákon o ochrane pred požiarmi.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Kežmarku prostredníctvom mesta Spišská Belá preto vyzýva občanov, aby dbali na dodržiavanie predpisov o ochrane pred požiarmi. Predovšetkým apelujeme na to, aby nedochádzalo k vypaľovaniu suchých porastov. Taktiež je dôležité nezakladať oheň na miestach, kde by sa mohol šíriť. Obzvlášť nebezpečné je to počas dlhotrvajúceho suchého počasia, aké máme teraz!

V prípade porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisov o ochrane pred požiarmi môže príslušný správny orgán uložiť pokutu občanovi do výšky 331 € (vypaľovanie, zakladanie ohňa) a podnikateľovi do výšky 16 596 €.

Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a Záchranného zboru v Kežmarku budú vykonávať hliadkovaciu činnosť, a to najmä v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Spišskej Belej zasahovali koncom marca pri dvoch požiaroch lesa a suchej trávy. 30.3.2019 boli požiadaní o pomoc pri hasení požiaru na ploche 20 000 m² v katastrálnom území Tvarožná a Žakovce. Pri tejto akcii spolupracoval Hasičský a Záchranný zbor z Kežmarku a Popradu, ale tiež Dobrovoľný hasičský zbor Ľubica a Tvarožná. Dňa 31.3.2019 naši dobrovoľní hasiči likvidovali v spolupráci s Hasičským a Záchranným zborom Kežmarok požiar maringotky a suchej trávy na ploche 750 m² v Spišskej Belej. Vďaka za rýchly a účinný zásah patrí členom v zložení: Maroš Vaverčák, Lukáš Hlavenka, Andrej Kovačik, Štefan Želonka, Jozef Lorenčík, Mário Britaňák, Matúš Dlubáč a Metod Kováčik.

Povinnosti pri zabezpečovaní plnenia úloh v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi majú tak právnické osoby, ako aj fyzické osoby. Viac informácií k danej problematike nájdete aj v samostatnom článku: Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X