Navrhuje sa zmena dopravy na hlavnej križovatke i nový priechod pre chodcov

Dňa 14. júna 2017 (streda) sa na mestskom úrade v Spišskej Belej uskutočnilo pracovné rokovanie, ktoré zvolal primátor mesta Štefan Bieľak, k prerokovaniu riešenia niektorých dopravných problémov na ceste 1. triedy č. 66 v Spišskej Belej. Rokovania sa okrem zástupcov mesta zúčastnili zástupcovia Slovenskej správy ciest Košice, Okresného úradu v Prešove (odbor dopravy a PK), Okresného dopravného inšpektorátu v Kežmarku a dopravný projektant Ing. Štefan Labuda, LABUDA – ASI s.r.o., Hrabušice.

Výsledkom tohto rokovania bolo následné spracovanie návrhov riešenia aj dvoch problémov na tejto štátnej ceste č. 66. Prvý návrh sa týka zmeny dopravného riešenia križovatky v centre mesta – má ísť o zmenu hlavnej a vedľajšej cesty, čo by malo zvýšiť plynulosť cestnej premávky na tejto križovatke a jej priepustnosť. Hlavná cesta by mala byť v smere Kežmarok – Stará Ľubovňa a vedľajšia cesta v smere Kežmarok – Ždiar/Slovenská Ves. Tento návrh však počíta aj so zrušením nebezpečného priechodu pre chodcov hneď za zákrutou tejto križovatky (viď situácia v prílohe). Samozrejme, po schválení toho návrhu sa predpokladá dlhodobé viditeľné a výrazné označenie tejto zmeny dopravného riešenia (čo bude úloha Slovenskej správy ciest) a určitá stavebná úprava tejto križovatky.

Druhý návrh sa týka zriadenia nového priechodu pre chodcov pri OMV – pri železničnom priecestí – viď príloha (toto riešenie vzniklo aj na základe podnetu obyvateľov nášho mesta). Ide o chodcov prichádzajúcich po druhej stranu ulice SNP od ulice Kúpeľnej, Moskovskej, či 1. mája (teda z tejto časti mesta), ktorí nemajú kde prejsť na druhú stranu, len cez priechod pri cintoríne, čo je pomerne ďaleko.

O týchto dvoch návrhoch rokovalo aj mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej dňa 4.7.2017. A o týchto návrhoch budú ešte definitívne rozhodovať vyššie uvedené štátne orgány a správca štátnej cesty. Predpoklad je mať v priebehu dvoch mesiacov potrebné rozhodnutia (povolenia a stanoviská) a samotná realizácia by mala nastať do konca tohto roka. To však potom závisí najmä od prístupu správcu cesty (SSC), ktorý musí fyzicky zrealizovať túto zmenu dopravného značenia.

Názov prílohy Odkaz
priechod pre chodcov I-66 žel priecestie - OMV Stiahnuť
križovatka I -66 a I-77 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X