Aktuality
Počet zobrazení 972

Návrh zaradenia lokality Trstinné lúky do sústavy chránených území NATURA 2000

Štátna ochrana prírody SR zastúpená Správou TANAP-u prichádza s návrhom na zaradenie územia rašelinísk „Trstinné lúky“ (známe aj pod názvom „Pace“) v katastri mesta Spišská Belá do národného zoznamu chránených území NATURA 2000. Dňa 6. decembra 2016 sa uskutočnilo v priestoroch Mestského úradu v Spišskej Belej prvotné pracovného rokovanie primátora mesta so zástupcami Správy TANAP-u ohľadne tohto návrhu. Predmetom zvýšenej ochrany má byť 54 ha územia, ktoré bude majetkom Mesta Spišská Belá po zápise pozemkových úprav. Uvedené stretnutie bolo len vstupným rokovaním, po ktorom bude nasledovať konanie o veci zaradenia tohto územia do sústavy chránených území, čím sa zvýši stupeň ochrany z 2. na 4. stupeň. Cieľom tohto zámeru je chrániť biotopy európskeho významu, ktoré sa nachádzajú na tomto rašelinisku. Viac informácii v prílohe, kde je zverejnená aj mapa – predmetné územie je ohraničené červenou farbou.

Názov prílohy Odkaz
Trstinné lúky Stiahnuť
Trstinné lúky návrh Stiahnuť
Najnovšie články