Návrh štúdie na výstavbu rodinných domov v Strážkach

DCIM100GOPRO

Vzhľadom na to, že v Spišskej Belej rastie záujem o stavebné pozemky na výstavbu rodinných domov, mesto v zmysle platného územného plánu dalo pripraviť pracovný návrh zastavovacej štúdie pre výstavbu rodinných domov v mestskej časti Strážky – v lokalite Nad kaštieľom (2.etapa). Uvedený návrh v maximálnej miere prenáša možnosti územného plánu mesta vrátane jeho dodatkov a teda rozširuje možnú výstavbu rodinných domov aj nad existujúcu súčasnú rodinnú zástavbu. Uvedený návrh štúdie (viď príloha) je pracovným návrhom určeným na ďalšiu diskusiu a tiež na verejné pripomienkovanie (vaše pripomienky môžete priebežne zasielať na e-mail: grichova@spisskabela.sk). Zároveň predmetný návrh štúdie bude predmetom aj verejného prerokovania, ktoré sa uskutoční v priebehu novembra. Aj primátor mesta s poslanci mestského zastupiteľstva vzali na vedomie predložený návrh štúdie a vzniesli vecné pripomienky a na záver sa zhodli, že je potrebné jej verejné prerokovanie – poznať názor ostatných na uvedené riešenie. Až po vyhodnotení všetkých pripomienok sa štúdia dá dopracovať, či prepracovať a pripraví sa ako podklad pre vydanie územného rozhodnutia.

Názov prílohy Odkaz
Strážky - štúdia - alt. 4a - 22.9.2017 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X