Aktuality
Počet zobrazení 932

Naša ZUŠka opäť v Bitole

Posledný májový týždeň sa už pravidelne, 42 rokov, koná v meste Bitola v Severnom Macedónsku festival detskej výtvarnej tvorby. ZUŠ L. Mednyánszkeho patrila medzi 20 škôl z celého sveta, ktoré boli pozvané na toto podujatie na základe výsledkov 1. kola výtvarnej súťaže. Zapojilo sa do nej 650 škôl zo 71 krajín sveta a spolu zaslali 44 000 detských prác. Medzinárodná porota niektoré z nich ocenila zlatými paletami a diplomami. Naši žiaci pod vedením p. uč. K. Vdovjakovej, Z. Chorogwickej a J. Kubalovej získali 8 zlatých paliet a 7 diplomov.

Detské umelecké štúdio Sv. Cyrila a Metoda, ako organizátor súťaže a festivalu, privítalo približne 120 hostí – študentov, učiteľov a priateľov umenia, ktorí počas 7 dní tvorili jednu obrovskú umeleckú rodinu.

Stovka mladých umelcov z 15 krajín sveta ( Čína, Turecko, India, Srbsko, Čierna Hora, Poľsko, Chorvátsko, Slovinsko, Bulharsko, Albánsko, Rumunsko, Izrael, Bosna a Hercegovina, Severné Macedónsko a Slovensko), medzi nimi Paulína Kostková a Zuzana Chlebáková pod vedením p. uč. J. Kubalovej z našej ZUŠky, so svojimi kartónmi, štetcami a paletami a predovšetkým svojím umeleckým talentom a mladistvým tvorivým duchom vyzdobila ulice Bitoly. Každý prostredníctvom svojho osobného estetického vnímania. Organizátori pripravili jednodňový   plenér aj v krásnom meste Ohrid, ktoré sa nachádza na brehu rovnomenného jazera a v 1000 rokov starom kláštore Sv. Jovana Bigorského vysoko v horách.

Sme hrdí, že patríme do svetovej komunity umeleckých škôl, ktoré spája láska k výtvarnému umeniu a že môžeme reprezentovať našu školu a mesto na medzinárodnej úrovni. Ďakujeme za možnosť získať nové skúsenosti, inšpirácie do ďalšej tvorby a predovšetkým nové priateľstvá a zážitky, ktoré ešte dlho ostanú v našich spomienkach.

-Janette Kubalová

Najnovšie články