Aktuality
Počet zobrazení 661

ČSOB nadácia nakoniec poskytne finančný dar 6000 EUR

Mesto Spišská Belá začiatkom novembra ukončilo stavebnú úpravu križovatky pri čerpacej stanici OMV. Cieľom tejto úpravy bolo zriadiť nový jazdný pruh pre odbočenie doprava (smer na Kežmarok) a zároveň jasne vymedziť aj ostatné jazdné pruhy a vybudovať nový priechod pre chodcov. A to všetko prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky v tejto lokalite. A práve na zriadenie priechodu pre chodcov prispela aj spoločnosť ČSOB a.s. cez svoju nadáciu pôvodne sumou 1500 EUR, ktorú následne zvýšila na sumu 2 tis. EUR. Po ukončení stavebných prác a obhliadke uvedenej križovatky a vybudovaného priechodu pre chodcov sa ČSOB nadácia rozhodla nášmu mestu prispieť ešte ďalšou sumou 4 tis. EUR a teda konečná výška tohto daru predstavuje sumu 6 tis. EUR. Za túto finančnú podporu ČSOB nadácii ešte raz ĎAKUJEME !

Najnovšie články