Aktuality
Počet zobrazení 737

Moderné vzdelávanie podporené Európskym zborom solidarity

Projekt moderné vzdelávanie sa zameriaval na inovatívne a nové formy vzdelávania. Hlavnými aktivitami projektu, ktoré realizovala neformálna skupina mladých pod záštitou Expression, o.z. , v spolupráci s pracovníkom s mládežou mesta Spišská Belá, bolo neformálne a zážitkové vzdelávanie. Neformálne vzdelávanie sa zameriavalo na kritické myslenie a bolo realizované so žiakmi  9.ročníkov oboch základných škôl. Obsahom boli základné pojmy kritického myslenia a jeho rôzne spôsoby využitia, či už v témach médií, odlišností, alebo argumentácie. Zamerali sme sa taktiež na tvorbu správneho argumentu a spoločne sme hľadali argumentačné chyby, ktoré sa stávajú kameňom úrazu efektívnej komunikácie. Ďalším z programov neformálneho vzdelávania bol program Tvoje mesto ťa potrebuje, ktorý sme realizovali so žiakmi  7.ročníka. Predmetom vzdelávania bolo projektové myslenie či rozvoj podnikavosti u mladých. Prostredníctvom tohto programu vznikli zaujímavé miniprojekty, ktoré od začiatku až do konca realizovali samotní žiaci.

V rámci zážitkového vzdelávania sme realizovali LARP (rolové vzdelávacie hry), ktorých obsahom boli rôzne témy. Napr. scitlivovanie voči odlišnostiam, nástrahy sociálnych sietí, ale aj témy rozhodovania. Ale aj Escape room, ktorá bola súčasťou prázdninového programu či zemiakarského jarmoku.

Zážitkové a neformálne vzdelávanie sa spojilo vo víkendovom vzdelávacom pobyte pre žiakov 8. a 9. ročníkov oboch základných škôl s názvom Teen akcelerátor. Na tejto aktivite sa zúčastnilo 25 mladých ľudí, v ktorých sme prebúdzali hrdinov a inšpirovali ich k aktívnemu životu a k spolupráci.

Celkovo sa nám vďaka Európskemu zboru solidarity podarilo zrealizovať 32 jednodňových vzdelávacích aktivít, 1 víkendové vzdelávanie a spolu prešlo našimi vzdelávania 289 mladých.

Za spoluprácu ďakujem tiež základným školám a mestu Spišská Belá.

Autor článku: Mgr. S. Kučkovská

 

Najnovšie články