Aktuality
Počet zobrazení 568

Mestské lesy opravili lesnú cestu za 53 tis. EUR

V mesiaci november 2016 využili Mestské lesy Spišská Belá s.r.o. priaznivé počasie na rekonštrukciu lesnej cesty v lokalite Ždiar v úseku medzi čističkou odpadových vôd smerom k bývalému penziónu Tatra až po lesný sklad Rovienky v celkovej dĺžke 1 km. Keďže cesta bola vo veľmi zlom technickom stave, jej povrch sa upravil hrubým a jemným makadamom a osadili sa nové priepusty a priekopy. Na jar nás čaká ešte uloženie železných cestných odtokov – tzv. odrážok. Celkové náklady na samotnú rekonštrukciu predstavujú sumu 53 000 €. Táto obnova lesnej cesty bola financovaná z vlastných zdrojov mestských lesov, nakoľko si mestské lesy počas roka vytvorili finančnú rezervu dobrým hospodárením. Realizáciu stavebných úprav vykonal firma Petra Krišandu z Tatranskej Kotliny, keďže má na takúto úpravu lesných ciest špeciálnu techniku. Zrekonštruovaná cesta bude slúžiť nielen pre potreby mestských lesov, ale aj pre širokú verejnosť, pretože po tejto ceste je plánovaná cyklotrasa v smere od Kardolíny cez Monkovú dolinu na Ski centrum Strednica.

Najnovšie články