Aktuality
Počet zobrazení 2K

Mesto Spišská Belá spúšťa verejné korčuľovanie

Mesto Spišská Belá opäť pripravilo pre svojich obyvateľov možnosť verejného korčuľovania v Hokejbalovej hale Spišská Belá na Žingorke.

Verejné korčuľovanie v hokejbalovej hale prebieha každý deň od 14:00 do 16:00 hod. Verejné korčuľovanie je BEZPLATNÉ.

V otvárací víkend 9.12. – 11.12.2022 (piatok, sobota, nedeľa) bude predĺžené verejné korčuľovanie od 14:00 do 18:00 hod., s jednou prestávkou na úpravu ľadovej plochy.

Pracovné dni od 08:00 do 13:00 hod. sú vyhradené pre školy. Ľadovú plochu je možné si v určených časoch aj prenajať u správcu športoviska podľa aktuálneho cenníka (viď. rozpis využitia ľadovej plochy a cenník hokejbalovej haly  v prílohách).

Pravidlá pre verejné korčuľovanie:

 1.  na ľadovej ploche je zakázané používať hokejku, puk, či loptičku
 2.  na ľadovú plochu vstup detí do 6 rokov je možný len v sprievode osoby staršej ako 15 rokov
 3.  na ľadovej ploche je zakázané konzumovať jedlá a nápoje
 4.  je zakázané fajčiť v celom areáli haly
 5.  na ľadovej ploche je zakázané pohybovať sa osobám pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok
 6.  na ľadovú plochu je zakázané vodiť zvieratá
 7.  na ľadovú plochu je povolený vstup len v korčuliach
 8.  na ľadovej ploche je povolené korčuľovať primeranou rýchlosťou a spôsobom, aby neboli ohrozené ostatné osoby na ľadovej ploche
 9.  každý návštevník musí dodržiavať čas určený pre verejné korčuľovanie
 10.  každý návštevník sa zúčastňuje na verejnom korčuľovaní na vlastnú zodpovednosť, prevádzkovateľ nezodpovedá za škody a poranenia spôsobené nedodržiavaním prevádzkového poriadku
 11.  každý návštevník si dáva pozor na svoje osobné veci
 12.  odporúča sa nosiť prilbu a chrániče, ako prevenciu pred prípadným zranením spôsobeným pádom alebo zrážkou
 13.  každý je povinný udržiavať poriadok a čistotu v hale
 14.  každý je povinný dodržiavať pokyny prevádzkovateľa, resp. správcu športoviska

V prípade nedodržiavania týchto pravidiel (po predchádzajúcom upozornení) môže byť takáto osoba vykázaná z areálu haly!

Názov prílohy Odkaz
ROZPIS VYUŽITIA ĽADOVEJ PLOCHY Stiahnuť
cenník - hokejbalová hala Stiahnuť
Najnovšie články