Aktuality
Počet zobrazení 1K

Mesiac úcty k starším 2023

Jeseň života  bola témou príhovoru p. Mačákovej Mariany na slávnostnom   stretnutí seniorov nášho mesta  z príležitostí mesiaca úcty k starším, ktoré sa uskutočnilo 24. októbra v priestoroch Denného centra v Strážkach. „ Príroda v jeseni naberá na svojej kráse rozmanitosťou farieb a jeseň života s jeho  rozmanitými životnými obdobiami od detstva, mladosť, produktívny vek až po starobu je symbolikou krásy jesene. Životná cesta každého z nás je iná a naplnená svojou jedinečnosťou. No všetci si chránime v sebe krásne chvíľky, každý životný okamih radosti, ktorý je pre nás už iba milou spomienkou. Až jedného dňa je tu staroba. Ani sa nenazdáme ako, ale je jednoducho tu. Čo znamená jeseň života – sú to predovšetkým životné skúsenosti, múdrosť a možnosť si povedať: „Žil som tak, ako som mohol a konal tak, ako som chcel, aby iní konali“. Aj v tom spočíva zmysel ľudského života. A dnes, keď už máme právo oddýchnuť si po mnohých rokoch práce, oddychujeme, ale nezaháľame. Podľa svojich možnosti, schopnosti a síl sa venujeme činnostiam, ktoré nás zaujímajú, aj keď sú to činnosti nie veľké, ale zato krásne, ktoré človeka vedia naplniť dobrým pocitom osožnosti nielen v prospech našich rodín, našich najbližších, ale aj našej spoločnosti, nášho mesta. Tí potrebujú naše ruky, naše rady a sú nám za to vďační. Veď zostarnúť nie je umenie, umenie je vyrovnať sa s tým. K osožnému naplneniu našich seniorských rokov, preto, aby človek bezcieľne a v samote nechodil po svete, prispievajú aj stretnutia v našich denných centrách…“

Medzi seniorov prišli zástupcovia Mestského úradu nášho mesta, prihovoril sa im primátor mesta,  oslovili a pozdravili ich pracovníčky sociálnych vecí a odd. kultúry aj poslanec mestskej časti Strážky.

Žiaci špeciálnej základnej školy prispeli kultúrnym programom a milými darčekmi, vyrobenými v ich tvorivých dielňach, prekvapili seniorov.

Spoločenské posedenie pokračovalo s folklórnou hudobnou skupinou Podtatranec. Hudba, spev a zábava naplnili tento príjemný a pohodový deň našich seniorov, ktorí sú organizovaní v Dennom centre Spišská Belá a v Dennom centre Strážky.

Najnovšie články