hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 244

Medzinárodné cvičenie DHZ Spišská Belá v spolupráci s ASSR

Po viac ako ročnej prestávke sa cez víkend 17. – 19. septembra 2021 konalo medzinárodné poľné cvičenie Jednotiek rýchleho nasadenia. Toto medzinárodné cvičenie sa konalo v hasičskom stredisku Strážky a jeho priľahlom okolí. Cvičenia sa zúčastnili Jednotky rýchleho nasadenia samaritánskych organizácií z Rakúska, NemeckaSlovenska.

Ubytovanie, elektrina, teplo, hygiena, teplá strava – toto všetko si členovia jednotiek museli vybudovať sami v tábore v Strážkach, odkiaľ vyrážali na jednotlivé zásahy. Na začiatku medzinárodného cvičenia bolo potrebné absolvovať teoretické stretnutie na Krízovom štábe Okresného úradu v Kežmarku. Ten bol po celý čas v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom v Spišskej Belej a Ľubici a Policajným zborom v Kežmarku. Na stretnutí Krízového štábu získali zástupcovia tímov dôležité údaje o celkovej situácií v oblasti, škodách, možnostiach vytvorenia si tábora, ako aj iné dôležité informácie potrebné k absolvovaniu cvičenia.

Členovia Jednotiek zvládali dňom i nocou náročné situácie v súvislosti s následkami ničivých záplav, ktoré postihli rozsiahle územia. Museli prekonávať rôzne prekážky, od nedostupného terénu, ktorý museli dosiahnuť pešo s kompletným záchranným vybavením, cez prekonávanie vodnej hladiny na zaplavenom území, orientovať sa museli len pomocou GPS prístrojov a nechýbalo ani absolvovanie nočného pochodu.

Po vybudovaní tábora s kompletnou infraštruktúrou vyhľadávali stratené a zranené osoby, zabezpečovali ich ošetrenie vo vybudovanej poľnej ošetrovni, riešili záchranu zavalených osôb po páde budovy a zabezpečovali núdzové ubytovanie pre ľudí, ktorí prišli o svoj majetok. Všetci členovia tímov boli vystavené rôznym situáciám, nepriaznivému počasiu, neočakávaným situáciám a v neposlednom rade museli spolupracovať medzi sebou spolu s ostatnými zahraničnými jednotkami a komunikovať v anglickom jazyku.

Hneď prvý deň trojdňového medzinárodného cvičenia odštartovala „správa“prívalovej vlne, ktorá so sebou strhla niekoľko osôb, ktoré bolo potrebné nájsťpodať im adekvátnu záchrannú pomoc. Úlohou DHZ Spišská Belá pri tomto zásahu bolo najmä zriadenie záchranného miesta, kde bolo potrebné prevážať nájdené a zranené osoby, ďalšou úlohou DHZ Spišská Belá bolo dať do prevádzky nafukovací čln, záchranné vesty a zabezpečiť bezpečný prevoz zranených osôb, záchranárov a psovodov. Veliteľmi tohto zásahu boli členovia DHZ Spišská Belá Andrej Kováčik a Dominik Bušovský.

Druhý deň nebol o nič ľahší. Do tábora dorazila ďalšia správa – „vyhľadávanie osôb po ničivom zemetrasení“. Toto cvičenie sa odohralo v bývalom stredisku Eurocamp-u. najdôležitejšou úlohou bolo nájsť čo najviac zranených a nezvestných  osôb a poskytnúť im čo najlepšiu pomoc. Tomuto výjazdu velil ďalší člen DHZ Jozef Lorenčík.

Keď si hasiči konečne ako tak vydýchli prekvapilo ich ďalšie nočné hlásenie – „vyhľadávanie stratených osôb v lese“. Tento nočný výjazd bol spojený s ešte jednou náročnou úlohou, a to opakované poskytovanie prvej pomoci. Nad všetkými zásahmi DHZ Spišská Belá držal kontrolnýhodnotiaci „prst“ predseda DHZ Spišská Belá Maroš Vaverčák. Všetky tieto výjazdy dopadli úspešne pre všetky zainteresované strany.

Táto simulácia slúžila najmä na praktické cvičenie vedomostí, ktoré účastníci získali pri  vzdelávacích aktivitách. Absolvovaním tohto náročného cvičenia sa zaradili do Jednotky rýchleho nasadenia, ktorá môže byť kedykoľvek nasadená na mimoriadne udalosti na území Slovenska, ale aj mimo hraníc územia Slovenskej republiky.

Nedostatok spánku, jazyková bariéra, psychicky náročné situácie, náročný a neznámy terén – to všetko sťažovalo prácu tímov a vytváralo náročné situácie, s ktorými sa bolo potrebné vysporiadať, no zároveň im to pomôže sa lepšie pripraviť na skutočné a zložité situácie pri zásahoch.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X