Aktuality
Počet zobrazení 401

Materská škola na Letnej ulici sa otvorí až v septembri 2017

Poslanci mestského zastupiteľstva spolu s primátorom mesta rokovali o spustení prevádzky nového pracoviska Materskej školy v Spišskej Belej na Letnej ulici – na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 21.11.2016, ako aj 14.12.2016. Pôvodne si mesto určilo termín otvorenia týchto nových priestorov škôlky na január 2016. Ale prebiehajúce stavebné práce a najmä charakter týchto stavebných prác spôsobil, že sa prehodnotil tento termín. Samotné stavebné práce by sa končili tesne na konci tohto roka a dokončovacie práce možno aj začiatkom januára. Všetko sú to tzv. mokré stavebné procesy, ktoré naviac v starej budove spôsobujú veľmi pomalé schnutie a zretie nových omietok, či betónových podláh. Jednoducho v súčasnosti, ale aj počas najbližších mesiacov bude v týchto priestoroch pomerne vysoká vlhkosť. A práve táto vysoká vlhkosť by v prípade spustenia prevádzky spôsobila vznik plesní, poškodenie nového nábytku, ako aj vznik ochorení samotných detí. A keďže vzhľadom na súčasné počasie, ako aj vzhľadom na charakter budovy sa predpokladá úplné vysušenie týchto priestorov – nových omietok a podláh až v jarných, resp. letných mesiacoch, sa primátor s poslancami dohodli na novom termíne spustenia prevádzky tohto elokovaného pracoviska škôlky od 1. septembra 2017. Tento termín je v súlade s postupom Ministerstva školstva, ktoré určilo mestu termín na ukončenie stavebných prác do 31.8.2017. A tak sa stavebné práce v týchto priestoroch postupne dokončia do leta 2017, a to vrátane vonkajších úprav. V jarných a letných mesiacoch budúceho roka sa plánuje komplexne zrekonštruovať vonkajšia fasáda budovy a upraviť spevnené plochy okolo celej budovy – vybudovať nové chodníky s verejným osvetlením vrátane nového oplotenia od záhrady evanjelického kostola. Do záhrady škôlky pribudne aj nové malé detské ihrisko. Takže do škôlky (aj do tohto pracoviska) sa uskutoční riadny zápis detí v mesiaci máj – jún 2017 s nástupom detí do týchto priestorov škôlky od septembra 2017. Preto sa chceme ospravedlniť tým rodičom detí, ktorí už počítali s otvorením tejto škôlky a teda s prijatím ich dieťaťa do škôlky od januára 2017. Ale žiaľ, nie je to možné a ani by to nebolo vhodné vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti.

Najnovšie články