Aktuality
Počet zobrazení 1K

Lístky na Chodník korunami stromov, 22.6.2022

Na základe nájomnej zmluvy so spoločnosťou IMMOBAU s.r.o. dostáva mesto Spišská Belá každý rok 1 000 ks jednorazových vstupov na Chodník korunami stromov v Bachledovej doline (viac informácií tu: https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/listky-na-chodnik-korunami-stromov).

Tohtoročná distribúcia lístkov prebehne v stredu 22. júna 2022 od 12:00 do 16:00 hod. pred Mestským úradom v Spišskej Belej, Petzvalova 18. Nárok na vstupenky majú všetci obyvatelia s trvalým pobytom v Spišskej Belej.

Vstupenky sa budú vydávať podľa týchto piatich pravidiel:

  • pri prevzatí vstupenky bude potrebné predložiť občiansky preukaz, resp. iný doklad totožnosti každej osoby, na ktorú sa má vstupenka vydať – napr. preukaz poistenca, cestovný pas alebo iný doklad,
  • vstupenky môže prevziať iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalý pobyt v Spišskej Belej. Táto osoba môže prevziať vstupenky aj najbližším rodinným príslušníkom (rodičia, starí rodičia, deti, manžel/ka, súrodenci) po preukázaní ich dokladov totožnosti, vstupenky nebudú vydané osobám s prechodným pobytom v Spišskej Belej,
  • všetky deti do 3 rokov majú vstup na chodník zdarma (tzn. vstupenku nepotrebujú a nemajú na ňu nárok),
  • vstupenky nie je možné si zarezervovať,
  • vstupenka zahŕňa jednorazový vstup na Chodník korunami stromov, vrátane obojsmernej jazdy lanovkouplatnosť vstupenky je časovo obmedzená do konca roka 2022.
Najnovšie články